مشاغل پر درآمد جهان

پزشکان و جراحان
کشورهای دنیا، بالاترین حقوق را دارد. حقوق این دسته از افراد در دانمارک بین ۷۷۱۰۰ تا ۲۳۳۰۰۰ کرون دانمارک است.

قاضی
قضاوت به دلیل سنگینی بار مسئولیت کاری از حقوق بالایی برخوردار است. حقوق قضاوت در دانمارک از ۶۴۸۰۰۰ تا ۱۹۶۰۰۰ کرون دانمارک است.

وکیل
وکالت نیز، همانند پزشکی از حقوق بالایی در اکثر کشورهای دنیا برخوردار است. حقوق یک وکیل در دانمارک از ۵۲۴۰۰۰ تا ۱۵۸۰۰۰ کرون شروع می‌شود.

مدیر بانک
ازآنجایی‌که مدیر بانک بودن، مسئولیت بالایی دارد، درآمدی که فرد در این حرفه کسب می‌کند، بالا است. حقوق این افراد بین ۴۹۴۰۰ تا ۱۴۹۰۰۰ کرون دانمارک است.

مدیر عامل
مشاغل مدیریتی در سطح بالا، از حساسیت بالایی برخوردار است. موفقیت و شکست یک کسب‌وکار کاملاً به تصمیم‌ها و استراتژی مدیرعامل بستگی دارد. حقوق یک مدیرعامل در دانمارک مبلغی در حدود ۴۶۳۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰۰ کرون دانمارک است.

مدیر مالی
عموماً، کارهای مرتبط با حسابداری و مالی حقوق بالایی دارند. در دانمارک این افراد حقوقی در حدود ۴۳۲۰۰ الی ۱۳۰۰۰۰ کرون دارند.

دندانپزشک
در اکثر کشورهای دنیا، هزینه دندانپزشکی بالا است. همین دلیل باعث شده تا حقوقی که دندانپزشکان دریافت می‌کنند نیز زیاد باشد. درآمد یک داندانپزشک در دانمارک بین ۴۱۶۰۰ الی ۱۲۶۰۰۰ کرون است.

دیدگاه ها غیرفعال است