منابع کارشناسی ارشد جامعه شناسی توسعهنظریه‌های جامعه‌شناسی

۱ـ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی / لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی

۲ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر/ جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی

۳-مکاتب و نظریه های جامعه شناسی

۴ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر توسلی

۵ـ نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر آزاد ارمکی

۶ـ جزوه نظریه‌های جامعه‌شناسی / دکتر عبدالهی (دانشگاه علامه)

۷ـ مراحل اساسی اندیشه در جامعه‌شناسی / ریمون آرون. ترجمه باقر پرهام

روش تحقیق در علوم‌اجتماعی

۱ـ پیمایش در تحقیقات اجتماعی / دواس،دی.ای/(۱۳۷۶)، ترجمه هوشنگ نایبی /تهران/ نشرنی/چاپ اول

۲ـ کندوکاوها و پنداشته‌ها / دکتر رفیع‌پور‏ ، فرامرز(۱۳۷۰)،/تهران/ شرکت‏ سهامی انتشار/ چاپ چهارم

۳ـ روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) / دکتر ساروخانی، باقر (۱۳۷۲) تهران / پژوهشگاه علوم انسانی/ چاپ اول

۴ـ نحوه انجام تحقیقات اجتماعی / ترز بیکر، ترجمه دکتر نایبی ، نشر نی

۵-استدلال‏ آماری در جامعه‏شناسی / مولر، ترجمه هوشنگ نایبی/چاپ اول / تهران/ نشرنی

۶- روش تحقیق کاربردی / دکتر ازکیا / جلد اول / انتشارات کیهان

۷- درآمدی برکاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی

۸- سؤالات آزمون کارشناسی ارشد از ۱۳۷۳ الی ۱۳۸۵

زبـان

۱ـ زبان عمومی

۲ـ زبان تخصصی در علوم اجتماعی. متون تخصصی هورتون، گیدنز، ریتزر و ….

منبع: socialnice