منابع پیشنهادی برای آزمون ارشد رشته علوم کامپیوترساختمانهای گسسته:
۱-ساختمانهای گسسته تالیف بهروز قلی زاده
۲-ریاضیات گسسته اثر رالف گریمالدی
۳-ریاضیات گسسته اثر ترمبلی
کتاب تست:پوران پژوهش
کتاب ارشد ساختمان گسسته تالیف شهاب بهجتی انتشارات پوران پژوهش

ساختمان داده ها:
ساختمان داده ها والگوریتم ها در pascal,c,c++ اثر هوریتز
ساختمان دادها والگوریتم ها در java سارتج سهنی
ساختمان داده ها اثر سیمور لیپشوتز
کتاب تست ساختمان داده ها دکتر مقسمی درس وکنکور
جزوه ی ساختمان داده ها دکتر محمد قدسی دانشگاه شریف
کتاب ارشد ساختمان داده ها و الگوریتم ها تالیف مهندس رهنمون انتشارات پوران پژوهش
ساختمان داده ها و الگوریتم ها اثر A.Aho

طراحی الگوریتم :
مقدمه ای بر طراحی الگوریتم معروف ومشهور CLRS
طراحی الگوریتم نیپولیتان و نعیمی پور ترجمه جعفرنژاد قمی
کتاب نکته وتست مهندسی کامپیوتر راهیان ارشد جلد سوم
جزوه ی طراحی الگوریتم دکتر قدسی دانشگاه شریف
طراحی الگوریتم اثر محمود نقیب زاده

ریاضی ۱ و ۲(علوم کامپیوتر):
حساب دیفرانسیل وانتگرال جورج توماس
حساب دیفرانسیل و انتگرال سیلورمن
تست:ریاضی ۱و۲ راهیان ارشد
تست وخلاصه انتشارات دانش پژوهان جلد نارنجی

نظریه زبان ها و ماشینها:
اتومات و زبانها اثر صراف زاده
تست :راهیان ارشد و پوران پژوهش

آنالیز عددی:
آنالیز عددی اثر دکتر اسماعیل بابلیان دانشگاه پیام نور
آنالیز عددی ترجمه توتونیان
تست:راهیان ارشد و جهش

اصول سیستم ها ی کامپیوتری:
مدارهای منطقی اثر مانو
معماری در کامپیوتر مانو
معماری کامپیوتر پترسن

توجه مهم : تمام منابع صرفا پیشنهادی میباشد و تضمینی برای قبولی در آزمون نیست !