منابع آزمون کارشناسی ارشد تاریخ فلسفه غرباین منابع پیشنهادی از طرف دانشگاه تهران میباشد.

تاریخ فلسفه غرب:

ترجمه

نویسنده

نام کتاب

دکتر سید جلال الدین مجتبوی

پاپکین

کلیات فلسفه

محمدعلی فروغیسیر حکمت در اروپا
دکتر سیدجلال الدین مجتبویکاپلستون ج ۱یونان و روم
دکتر محمد حسن لطفیبورمانافلاطون
دکتر علی مرادداودیژیلسنروح فلسفه در قرون وسطی
جزوات دکتر اعوانیفلسفه قرون وسطی
دکتر احمد احمدیدکارتتاملات در فلسفه اولی
دکتر غلامرضا اعوانیدکارت تا لایب نیتسکاپلستون ج ۴
دکتر احمد احمدیژیلسوننقد تفکر فلسفی غرب
دکتر کریم مجتهدیفلسفه نقادی کانت
دکتر عبدالحسین نقیب زادهیاسپرسکانت
آقای بزرگمهربارکلیسه گفت و شنود فلسفی
دکتر یحیی مهدویفلاسفه تجربی انگلستان
دکتر حمید عنایتاستیسهگل
دکتر سید یحیی مهدویروژه ورنو-ژان والنگاهی به پدیدار شناسی و فلسفه های هست بودن
فولادوندبرایان مگیفلاسفه بزرگ
دکتر سید یحیی مهدویژان والبحث در ما بعدالطبیعه
دکتر سید یحیی مهدویپل فولکیهفلسفه عمومی یا ما بعدالطبیعه
از مجموعه پدیدآورندگان کلام جدید در خصوص فلاسفه اگزیستانس
جزوات دکتر خاتمی و دکتر ریخته گران+جزوات دکتر رشیدیان(دانشگاه شهید بهشتی)فلسفه های معاصر

 

فلسفه اسلامی:

ترجمه

نویسنده

نام کتاب

دکتر شیروانی

علامه طباطبایی

بدایه الحکمه(۴ جلد)

شرح منظومه

تاریخ فلسفه اسلامی:

ترجمه

نویسنده

نام کتاب

دکتر ابراهیم دینانی

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام(۳ جلد)

م.م.شریف

تاریخ فلسفه اسلامی

منطق قدیم:

ترجمه

نویسنده

نام کتاب

دکتر شیروانی

مظفر

منطق قدیم

علم کلام:

ترجمه

نویسنده

نام کتاب

حاج شیخ ابوالحسن شعرانیخواجه نصیرالدین طوسی

(کلام)شرح تجریدالاعتقاد

عبدالرزاق لاهیجی(کلام)گزیده گوهر مراد

عرفان:

ترجمه

نویسنده

نام کتاب

دکتر یحیی یثربیداوود قیصریعرفان نظری

فلسفه علم:

ترجمهنویسندهنام کتاب
علی حقیکاپالدیفلسفه علم
دکتر سعید زیبا کلامالن چالرزفلسفه علم
دکتر علی پایاجان لازیدر آمدی تاریخی به فلسفه علم

تسلط به متن تخصصی قلسفی انگلیسی و عربی

برای این منظور مطالعه تطبیقی (تطبیق ترجمه فارسی با متن اصلی)موثر است در این زمینه می توان به کتب ذیل رجوع نمود:

۱- مسائل فلسفه برتر انداسل

۲- کتاب selection of philosophical works تالیف دکتر محسن جهانگیری

۳- جلد چهارم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستن-ترجمه دکتر غلامرضا اعوانی

۴- متن عربی -کتاب نظیر مبدا و معاد ابن سینا ترجمه آقای شهابی-انتشارات دانشگاه تهران

 

توجه مهم : تمام منابع صرفا پیشنهادی میباشد و تضمینی برای قبولی در آزمون نیست !