Notice: Undefined variable: _SESSION in /home/unp/domains/unp.ir/public_html/App/View/contents_v.view.php on line 38
 استخدام عضو هیات علمی در سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي
پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran
کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 1402 نتایج ارشد 1402 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 1402 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمی          14 فروردین 1390 - 03 April 2011

استخدام عضو هیات علمی در سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي

با استعانت از حضرت باريتعالي سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي براي كادر هيات علمي آموزشكده هاي فني و حرفه اي خود از بين خواهران و برادران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته هاي مندرج در جدول با شرايط زير بصورت قراردادي تمام وقت موقت دعوت به همكاري مي نمايد . علاقمندان مي تواننددرصورت داشتن شرايط اعلام شده نسبت به تكميل فرم ثبت نام اينترنتي حداكثرتاتاريخ 20/1/90 اقدام نمايند.

شرايط عمومي داوطلبان:

1 ـ مسلمان يا متدين به يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه .

3 ـ انجام خدمت وظيفه يا كارت معافيت دائم براي آقايان (معافيت هاي پزشكي كه مانع انجام وظايف هيأت علمي نباشدقابل قبول است)

4 ـ داشتن سلامت جسمي و رواني كامل.

5 ـ نداشتن پيشينه سوء ، اعتياد به مواد مخدر و استعمال دخانيات.
استخدام
6 ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشدحداقل با معدل15.                                            

7 ـ علاوه برشرايط اعلام شده دربند 6حداقل معدل مدارك تحصيلي متقاضيان درمقاطع ديپلم وفوق ديپلم 14 ودرمقطع ليسانس براي گروه علوم انساني حداقل 14 وبراي گروه غيرعلوم انساني وفني وحرفه اي نبايدكمتراز 13 باشد.

8 ـ ارائه ريزنمرات مقاطع تحصيلي ديپلم ،فوق ديپلم ،ليسانس وفوق ليسانس.

تـذكر :نمرات دروس اصلي وتخصصي دوره كارشناسي وكارشناسي ارشدنبايدكمتراز 14 باشد.

9 ـ ارتباط بين رشته تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس با رشته هاي موردنياز.

10-دانشجويان ترم آخركارشناسي ارشد كه تاپايان تيرماه 90 فارغ التحصيل مي شوندمي تواننددراين طرح شركت نمايند.اينگونه ازداوطلبان مي بايست نمرات ومعدلهاي ترمهاي طي شده خودرابه جاي مدرك كارشناسي ارشدخودارائه نمايند.حداقل معدل براي ترمهاي گذرانده شده نبايدكمتراز 16 باشد .

توجه :داوطلبان پس ازثبت نام درسايت سازمان مي بايست درتاريخهايي كه توسط هياتهاي جذب استان اعلام مي شود درفراخوان هياتهاي جذب استان مربوطه شركت نموده ونسبت به انجام مراحل مربوط اقدام نمايندبديهي است باعنايت به لزوم ثبت نام داوطلبان درفراخوان جذب استان عدم ثبت نام به منزله انصراف داوطلب تلقي ميگردد.

نكات قابل توحه:

- داوطلباني كه فقط ازطريق سايت هيات جذب استان ثبت نام مي نمايد باتوجه به اينكه مدارك ايشان پس ازطي مراحل مربوط جهت تائيدنهايي ازطريق جذب استان به سازمان ارسال خواهدشدتوصيه مي شودكه درفراخوان سازمان شركت نمايند.

- داوطلباني كه دانشجوي دوره كارشناسي ارشدهستنددرصورت داشتن شرايط اعلام شده نيازبه ثبت نام درفراخوانه اي جذب استان نخواهندداشت اينگونه ازمتقاضيان پس ازطي موفقيت آميز مراحل اوليه درسازمان موظفند درفراخوان هيات جذب استان ثبت نام نمايند. بديهي است اولويت باافرادفارغ التحصيل مي باشدودرصورت عدم تامين نيازواحدها ازدانشجويان متقاضي دعوت به عمل خواهدآمد.

الف - شرايط اختصاصي

1- نداشتن تعهد استخدامي به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي پس از پذيرش قطعي (هنگام عقد قرارداد همكاري با سازمان).

2 - حداكثر سن با احتساب مدت خدمت نظام وظيفه تا پايان اسفند ماه 90 براي آقايان 35 ، خانمها 33 مي باشد.

3- امكان انجام حداقل 16 ساعت تدريس و 16 ساعت حضوردروقت اداري در هفته جهت همكاري در امور آموزشي ، پژوهشي، مشاوره و ديگرامور(جمعاً 32 ساعت) در مراكز آموزشي وستادي سازمان سما.

*شيوه انتخاب 

2باتوجه به علمي كاربردي بودن دوره هاي كارداني پيوسته سازمان از بين داوطلبان واجد شرايط با توجه به رشته هاي تحصيلي از بالاترين ميانگين معدل ها و ساير امتيازات علمي و تخصصي چند برابر نيروي مورد نياز را به مصاحبه ها ي سازگاري شغلي وحرفه اي وعقيدتي دعوت مي نمايدو پس از بررسي ريزنمرات درو س اصلي و تخصصي دوره كارشناسي وكارشناسي ارشد وفعاليتهاي پژوهشي،تحقيقاتي كاربردي ونمرات دروس آزمايشگاهي وكارگاهي و جمع بندي امتيازات مكتسبه و تعيين اولويت،جهت گذراندن دوره آموزشي بدوخدمت معرفي خواهدنمود و درصورت طي موفقيت آميز دوره در سطح عالي ، دعوت به همكاري بصورت قراردادي موقت مي نمايد.شايان ذكراست بكارگيري افرادمذكوربه صورت پيماني منوط به پذيرش درمصاحبه هاي جذب هياتهاي استاني خواهدبود.

نكته:درتعيين اولويتها معدل افرادفارغ التحصيل ازدانشگاههاي جامع ودولتي مراكزاستانهاباضريب07/1 محاسبه خواهد شد.(مشروط به داشتن معدل 15).

توجه:

كليه ضوابط ومقررات حقوق ومزايا،ترفيعات علمي ،امتيازات ادامه تحصيل ،تسهيلات رفاهي مسكن وغيره مانندضوابطومقررات دانشگاه آزاداسلامي مي باشد. - براي اعضاءهيات علمي كه به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت مي شوندو چنانچه به دريافت مدرك دكترا نائل گردنددرصورت درخواست واحدهاي دانشگاه ي امكان انتقال نيرووجودخواهدداشت.

مدارک لازم:

1- تكميل فرم ثبت نام درسايت سازمان.

2- واريز بمبلغ 30000 ريال ازطريق سامانه پرداخت اينترنتي .

3- واريز مبلغ 70000 ريال ازطريق سامانه پرداخت اينترنتي پس ازاعلام نتايج جهت انجام مصاحبه عمومي.

نكته:چون درهنكام ثبت نام ازداوطلبان مدارك اخذنميگرددپس ازاعلام نتايج افرادموظفندنسبت به ارائه اصل كليه مدارك خواسته شده (شناسايي و تحصيلي)درروزمصاحبه اقدام نمايند عدم ارائه مدارك باعث جلوگيري ازشركت درمصاحبه مي گرددومسئوليت آن برعهده داوطلب خواهدبود . لذاتوصيه مي شودمتقاضيان پس ازثبت نام نسبت به آماده نمودن مدارك خود (به مدارک ناقص ترتيب اثری داده نخواهدشد)تاقبل ازاعلام نتايج اقدام نمايند.

تذكرات بسيار مهم:

1- سازمان پس از اعلام نتايج نهايي، پذيرفته شدگان را بر اساس نياز واحد مورد تقاضا دعوت به همكاري مي نمايد .

2- درصورت وجود متقاضيان مرد و زن در يك رشته و در يك واحد با رعايت ساير شرايط و ضوابط، حق تقدم با متقاضيان هم جنس با دانشجويان آموزشكده و افراد بومي خواهد بود.

3- چون جذب كليه پذيرفته شدگان در واحدها منوط به پذيرش دانشجو در رشته مورد نظر در آموزشكده محل خدمت مي باشد لذا در صورت عدم پذير ش دانشجو امكان جذب هيأت علمي وجود نخواهد داشت .

4- در صورتيكه در آموزشكده محل خدمت ، هريك از رشته هاي تحصيلي به هر دليلي لغو و يا منحل گردد افراد به ديگر واحدها بر اساس نياز جهت ادامه همكاري معرفي خواهند شد و يا برابر ضوابط و دستورالعملهاي صادره از دانشگاه آزاد اسلامي عمل خواهد گرديد.

5- وجه ثبت نام قابل استرداد نمي باشد.

6- چنانچه هر زمان محرز گردد كه داوطلب فاقد شرايط لازم بوده و اطلاعات نادرست در فرم درخواست درج نموده است سازمان محق خواهد بود كه در هر مرحله ، از ادامه كار فرد جلوگيري بعمل آورده و در صورت ضرورت به مراجع قضائي معرفي نمايد .

7- افرادي كه در دوره هاي قبلي در طرح استخدام هيأت علمي شركت كرده اند و از آنها بعلت عدم اولويت دعوت بعمل نيامده يا موفق به گذراندن دوره آموزشي نشده اند يا بهردليل انصراف داده اند هيچ حقي براي آنها وجود ندارد و در صورت تمايل بايستي مجدداً در طرح سال جاري شركت نمايند.

8- با توجه باينكه امكان انتقال از آموزشكده اي به آموزشكده ديگر وجود ندارد لذا داوطلبان مي بايست در انتخاب خود دقت لازم را بعمل آورند.

9- اسامي واجدين شرايط جهت انجام مصاحبه دردهه اول ارديبهشت ماه 90 در سايت سازمان به آدرس www.sazman-sama.com اعلام خواهد شد.

10- از پذيرفته شدگان جهت شركت در دوره آموزشي بدوخدمت نيمه دوم تيرماه 90 دعوت كتبي بعمل خواهد آمد. اسامي اين افرادنيز از طريق سايت سازمان به اطلاع خواهد رسيد .

11- سازمان در قبال هر گونه اطلاعات نادرست و يا ناقص در فرم تقاضا كه منجر به حذف داوطلب گردد هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

12- چون هرگونه اطلاع رساني يا تغييربرنامه فقط ازطريق سايت سازمان اعلام خواهدشد لذابه داوطلبان توصيه مي شودجهت اطلاع ازآخرين اخبارمربوط به طرح جذب هيات علمي بطور مستمر (هفتگي)به سايت مذكورمراجعه نمايند.

13- دارندگان مدارك تحصيلي فراگير،مجازي ،غيرحضوري،نيمه حضوري،مجازبه ثبت نام دراين آگهي نمي باشند.


www.sazman-sama.com
سازمان سما

تگ ها استخدام عضو هیات علمی سازمان سما

پر بازدیدترین استخدام عضو هیات علمی

خبرنامه - شبکه های اجتماعی