پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / پزشکی          14 فروردین 1392 - 03 April 2013


تقویم آزمون های علوم پزشکی در سال 92

مرکز سنجش آموزش پزشکی تقویم آزﻣﻮنﻫﺎي ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲ را منتشر کرد و بر اساس آن اولین آزمون، کنکور دستیاری تخصصی پزشکی در اردیبهشت ماه و آخرین آن آزمون پیش کارورزی و جامع علوم پایه پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در اسفندماه است.

پرتال دانشگاهی به نقل از گزارش خبرنگار مهر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼصی ﭘﺰﺷﻜﻲ 5 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه 92 برگزار می شود. آزﻣﻮن ﻛﺘبی پذیرش دوره های تکمیلی ﺗﺨﺼﺼﻲ (ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ) ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در 26 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ماه و هفدهمین دوره آزمون MHLE یا آزﻣﻮن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ نیز 26 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

در 9 خردادماه 92 آزﻣﻮن ﺑﻬﺪاﺷت کاران دﻫﺎن و دندان و در روزهای 9 و 10 خردادماه نیز آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ برگزار خواهد شد.

آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ داروﺳﺎزی و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 6  تیر، آزﻣﻮن ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎري دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 13 تیرماه برگزار می شود.

آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎء و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ (ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﺮي) در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ 13 تیرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. آزﻣﻮن ارﺗﻘﺎي دﺳﺘﻴﺎران دﻧﺪاﻧﭙﺰشکی نیز در 16 تیرماه برگزار خواهد شد.

در مردادماه نیز یک آزمون علوم پزشکی برگزار می شود که از آن جمله می توان به برگزاری هجدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 31 مرداد اشاره کرد.

همچنین در شهریورماه سه آزمون بزرگ علوم پزشکی برگزار خواهد شد. 4 شهریور آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺑﻮرد) ﺗﺨﺼﺼﻲ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، 14 شهریور نیز آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و همزمان آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) برگزار خواهد شد.

آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D) رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ نیز 16 آﺑﺎن ماه 92 برگزار خواهد شد.

نوزدهمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 30 آبان برگزار می شود و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر و آزﻣﻮن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داروﺳﺎزي ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در 7 آذر برگزار می شود.

در بهمن ماه نیز دو آزمون بیستمین دوره آزمون زبان اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ در 3 بهمن و آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در 17 ﺑﻬﻤﻦ برگزار می شود.

آخرین آزمون سال 92، آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ (ﭘﺰﺷﻜﻲ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي) است که در 15 اﺳﻔﻨﺪماه برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ﺗﺎرﻳﺦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن "ﭘﺬﻳﺮش دﺳﺘﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ" در ﺳﺎل 93 روز ﭘﻨجشنبه 4 اردیبهشت 93 تعیین شده است که به صورت احتمالی خواهد بود.


تگ ها تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 92

پر بازدیدترین پزشکی

موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
موسسه پژوهش مدیریت

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت