پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / پزشکی          18 شهریور 1392 - 09 September 2013


اعلام جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼی پزشکی در سال تحصیلی93

مدارک مورد پذیرش در برخی از رشته های آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92-93 گروه علوم پزشکی تغییر کرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، در رشته ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ پیش از این ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷد رﺷﺘﻪ ي رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي که تا مهر 91 فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شده اند می توانسته شرکت کنند که این موضوع به ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷد رﺷـﺘﻪ رادﻳﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺗﻮي ﻛـﻪ ﺗﺎ ﻣﻬـﺮ91 در آزﻣـﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷﺪ اﻳﻦرﺷﺘﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﻧﺪ، تغییر کرد.

همچنین در رشته های اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، رﺷﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش اﺿﺎﻓﻪ می شود.

در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷکی ﻣﻮﻟﻜﻮلی نیز زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ با ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ - ژﻧﺘﻴـﻚ - ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي شده است.

در رشته ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﻲ نیز در ﻗﺴﻤﺖ دروس اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتی از جمله ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑـﺎنﺷﻨﺎسی و ﻋﻠﻮم اﻋﺼـﺎب (2) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن اﺧـﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎر (4) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت زﺑﺎن (4) اعمال شده است.


تگ ها جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی جدیدترین ﺗﻐﻴﻴﺮات آزمون دﻛﺘﺮی پزشکی تغییرات آزمون پزشکی تغییرات آزمون دکتری پزشکی

پر بازدیدترین پزشکی

موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت