رقص تغییر

dance_1

رقص تغییر

250,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

  • توضیحات
  • نظرات (0)

Product Description

dance_1

رقص تغییر با استناد به تجارب شرکتهایی که تغییـــرات پایدار را تجربه کرده اند، نشان می دهد چگونه تغییر ارزشها، آرزوها و رفتارهای افراد با تغییرات بیرونی فرایندها،  فعالیتها و سیستم ها ترکیب می شود. این کتاب با رویکرد سیستمی، به مدیران عامل، مدیران عملیاتی، شبکه و اجرایی و همچنین مشاوران کمک می کند تا شیوه تفکر خود را درمورد تغییر، تغییر بدهند.
در طبیعت، هیچ رشدی فارغ از تعامل فرایندهای تقویت کننده رشد با فرایندهای محدودکننده آن نیست. رهبران باید به فرایندهای محدودکننده ای که روند تغییر را کند یا متوقف می کنند، توجه داشته باشند. نویسندگان رقص تغییر چالشها را به ترتیب زمان وقوع به سه دسته طبقه بندی کرده اند:
چالشهای آغاز اقدام تغییر که درهمان بدو آغاز تغییر بروز می کنند و حتی گاهی مانع از اقدام به تغییر می شوند؛
چالشهای پایدار ماندن اقدام تغییر پس از حصول برخی دستاوردها بروز می کنند؛ زمانی که لازم است دستاوردها و شیوه های جدید انجام کارها پایدار شوند؛
چالشهای بازطراحی و بازنگری وقتی بروز می کنند که دستاوردهای تغییر تاحدی پایدار شده اند و نیاز به بازنگری زیربنای سازمان وجود دارد.
وقتی رهبــــران سطوح مختلف با چالشها دست و پنجه نرم می کنند،‌به تدریج ماهیت چالش بودن آنها از بین می رود. چالشها جزیی از زندگی می شوند، چالشها افراد متعهد به تغییـــر را حفظ و تقویت و ظرفیتها و درک تازه ای ایجاد می کنند. دینامیک های ایجاد این چالشها و راههای مقابله با آنها به خوبی در رقص تغییر بحث شــــده اند. تاکنون در برنامه های تغییر و یادگیری به فرایندهای رشد پرداخته شده است، اما در این کتاب فرایندهای محدودکننده ای که اثربخشی فرایندهای رشد را از بین می برند، موردتوجه قـــــرار گرفته است. با خواندن این کتاب ایـــده های تازه برای مقابله با چالشهایی که در ســــازمان خود با آن روبرو هستید، خواهید یافت. ارجاعات مکرر کتاب به مطالب مرتبط با موضوع و تصاویر حاشیه که نوع مطالب و مخاطبان آن را مشخص می کند، استفاده از آن را آسان تر و مفیدتر ساخته است. خواندن این کتاب برای تمام کسانی کـــــه می خواهند سازمانی پویا و اثربخش داشته باشند، ضروری است.
«کن بلانچــارد» نویسنده کتاب «مدیر یک دقیقه ای» درباره این کتاب می گوید:«خواندن کتاب رقص تغییر، قطعاً بیش از یک دقیقه طول می کشد. این کتاب برای تمام کسانی که به دنبال تغییر پایدار در سازمانها هستند، مفید خواهدبود».

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


Be the first to review “رقص تغییر”