قبرس

تحصیل در کشور قبرس
در قبرس

تحصیل در کشور قبرس

شرایط تحصیل در قبرس – مقطع کارشناسی طول دوره ۴ سال زبان و هزینه تحصیل(کل هزینه) انگلیسی -۴۵۰۰$ سالیانه هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) نهایتا یک سال(۲ ترم تحصیلی) ترمی ۱۸۰۰$ زمان شروع تحصیل ترم بهمن و ترم مهر بیمه در طول تحصیل دارد هزینه یک سال زندگی (خوراک، اسکان، حمل و نقل و…) ۷۲۰۰$ امکان خوابگاه دارد امکان بورس دارد امکان کارقانونی دانشجویی...

ادامه مطلب

0
۰۴ بهمن ۱۳۹۵