شرایط تحصیل در ایرلند جنوبی

شرایط تحصیل در ایرلند جنوبی – مقطع کارشناسی
طول دوره ۴ سال
زبان و هزینه تحصیل انگلیسی و ایرلندی- ۹ الی ۲۰ هزار یورو در سال برای رشته های غیر پزشکی
۳۱ تا ۴۵ هزار یورو برای رشته های پزشکی
زمان شروع تحصیل سپتامبر
بیمه در طول تحصیل ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در سال
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷ الی ۱۲ هزار یورو در سال
امکان بورس ندارد
امکان کارقانونی دانشجویی بله – هفته ای ۲۰ ساعت طبق شرایط خاصی که به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
محل هایی که دانشجو می تواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
حداقل معدل به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدرک زبان مورد نیاز IELTS 6 و یا تافل معادل آن
شرایط تحصیل در ایرلند جنوبی – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل انگلیسی و ایرلندی- ۹ الی ۲۰ هزار یورو در سال برای رشته های غیر پزشکی
۱۲ تا ۳۷ هزار یورو برای رشته های پزشکی
زمان شروع تحصیل سپتامبر- فوریه
بیمه در طول تحصیل ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در سال
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷ الی ۱۲ هزار یورو در سال
امکان بورس خیر
امکان کارقانونی دانشجویی بله – هفته ای ۲۰ ساعت طبق شرایط خاصی که به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
محل هایی که دانشجو می تواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
حداقل معدل به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدرک زبان مورد نیاز IELTS 6.5 و یا تافل معادل آن

شرایط تحصیل در ایرلند جنوبی – مقطع دکتری
طول دوره حداقل ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل انگلیسی و ایرلندی- ۹ الی ۲۰ هزار یورو در سال برای رشته های غیر پزشکی
۱۲ تا ۳۷ هزار یورو برای رشته های پزشکی
زمان شروع تحصیل سپتامبر – فوریه
بیمه در طول تحصیل ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو در سال
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷ الی ۱۲ هزار یورو در سال
امکان بورس بله – در صورتی که شرایط متقاضی خوب باشد
امکان کارقانونی دانشجویی بله- هفته ای ۲۰ ساعت طبق شرایط خاصی که به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
محل هایی که دانشجو می تواند کار کند خوابگاه، کتابخانه و رستوران دانشگاه – شرکتهای خصوصی
امکان اقامت پس از تحصیل به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
حداقل معدل به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش به هنگام مشاوره به اطلاع می رسد
مدرک زبان مورد نیاز IELTS 6.5 به بالا و یا تافل معادل آن

اطلاعات گروه علوم پزشکی (رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و ….) به هنگام مشاوره به اطلاع خواهد رسید.
قابل توجه دانشجویان گرامی:
ثبت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید . فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.

درخواست مشاوره

دیدگاه ها غیرفعال است