بورسیه کارشناسی ISF Undergraduate کشور آمریکا

 

از آن جایی که اطلاعات ما صرفا در رابطه با #آلمان و #کانادا است اما حیفم آمد که این پست را از دست بدهید اگر برای شما مفید نبود لطفا برای دوستان و آشنایان خود ارسال کنید تا اطلاعات مفیدی به دست کسانی که نیازمند آن هستند برسد.

مطمئن باشید که این اتفاق نیز برای شما هم خواهد افتاد.

مقطع بورسیه :  بورسیه کارشناسی

کشور: آمریکا
ارائه دهنده:
The Iranian Scholarship Foundation (ISF)
نام بورسیه:
ISF Undergraduate Scholarship

شرایط:
متقاضی باید شرایط زیر را دارا باشد:

بورسیه فقط برای مقطع کارشناسی است.
اصالت و ملیت ایرانی داشته باشد.
برای یک دوره ۴ ساله از دانشگاهی در آمریکا پذیرش بگیرد.
ارائه مدرکی مبنی بر نیاز مالی
داشتن و کسب کردن معدلی معادل ۳٫۵ GPA
داشتن مدرک SAT و یا ACT با نمرات ۱۸۵۰ و ۲۷
فعالیت داشتن در خدمات اجتماعی

مدارک مورد نیاز:
Copy of the IRS form 4506
۷۵۰-۱۰۰۰ word essay detailing your dreams and aspirations for your studies and career
Transcripts from your high school and – if applicable – your undergraduate program as well, and
Two letters of recommendation
one letter from a teacher or professor
one letter from an organization where you have performed community service
Applicants may also email the completed application to:Info-at-theisf.org.

مهلت ارسال مدارک: ۳۰ ژوئن ۲۰۱۷

 

کسب اطلاعات بیش تر:

http://theisf.org/scholarships/isf-undergraduate-scholarship/

 

دیدگاه ها غیرفعال است