تحصیل در کشور مالزی

با شرایط ویژه: اخد پذیرش سریع

دانشگاه دولتی مالزی
شرایط تحصیل در مالزی – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ دلار
سیستم کورس+تحقیق
۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ دلار
سیستم تحقیقی کامل
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۱ تا ۲ ترم – ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل فوریه و سپتامبر
بیمه در طول تحصیل معمولا خدمات درمانی در کلینیک دانشگاه
رایگان و یا با هزینه پائین است
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار برای یک زندگی معمولی دانشجویی در خوابگاه
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته ولی کار نیست!
امکان اقامت پس از تحصیل پروسه و هزینه جداگانه دارد تسهیلاتی
بعنوان سابقه دانشجویی دریافت
نمی کنید
حداقل معدل ۱۲٫۵ به بالا با داشتن سابقه کار مرتبط
شرایط موارد خاص با نماینده هماهنگ شود
ترجیحا سیستم کورس قرارداد شود
مدارک تحصیلی مورد نیاز کاردانی و لیسانس
شرایط فاصله تحصیلی بین کاردانی و لیسانس باید با سابقه کار توجیه شود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ۶ و یا تافل ۷۹ به بالا
(تحت شرایطی آیلتس ۵٫۵)
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ساله قابل تمدید
(به شرط داشتن اعتبار پسپورت)
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اعلام توسط دفتر اداره مهاجرت مستقر در دانشگاه
دانشگاه دولتی مالزی
شرایط تحصیل در مالزی – مقطع دکترا
طول دوره ۴ سال
زبان و هزینه تحصیل ۱۲۰۰۰ تا ۱۲۵۰۰ دلار تحقیقی کامل
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ۱ تا ۲ ترم – ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل غیر از یو پی ام در تمام طول سال
به شرط داشتن آیلتس
(یو پی ام مثل فوق لیسانس ها)
بیمه در طول تحصیل معمولا خدمات درمانی در کلینیک دانشگاه
رایگان و یا با هزینه پائین است
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۱۲۰۰۰ دلار برای یک زندگی معمولی دانشجویی در خوابگاه
امکان خوابگاه در صورت مراجعه اول ترم سپتامبر یا فوریه
امکان بورس خیر، جز موارد خاص در دانشگاه یو ام
در رشته های به غیر از رشته های
غیر پزشکی، حقوق
امکان کار قانونی دانشجویی به عنوان TA یا هرگونه کار آکادمیک تحت نظر استاد راهنما گاهی امکان پذیر است
امکان اقامت پس از تحصیل پروسه و هزینه جداگانه دارد تسهیلاتی
بعنوان سابقه دانشجویی دریافت
نمی کنید
حداقل معدل ۱۵ به بالا
شرایط پروپوزال مناسب مهمترین شرط پذیرش
مدارک تحصیلی مورد نیاز لیسانس و فوق لیسانس
شرایط فاصله تحصیلی بین لیسانس و فوق لیسانس باید با سابقه کار توجیه شود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ۶ و یا تافل ۷۹ به بالا
(تحت شرایطی آیلتس ۵٫۵)
مدت زمان اخذ ویزا ۱ ساله قابل تمدید
(به شرط داشتن اعتبار پسپورت)
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اعلام توسط دفتر اداره مهاجرت مستقر در دانشگاه
دانشگاه خصوصی مالزی
شرایط تحصیل در مالزی – مقطع کارشناسی
طول دوره ۳ سال بدون احتساب Foundation
زبان و هزینه تحصیل انگلیسی حدود ۱۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار
بر حسب رشته و دانشگاه در سال
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ترمی ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل معمولا سالی ۳ بار
بیمه در طول تحصیل بله
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار برای یک زندگی معمولی دانشجویی در خوابگاه
امکان خوابگاه ستگی به دانشگاه دارد در غیر اینصورت
امکان اجاره منزل هست
امکان بورس در برخی دانشگاه ها مثل Segi, Limkok, Appit و…
برای افراد معدل بالا به صورت تخفیف از شهریه
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته ولی کار نیست!
امکان اقامت پس از تحصیل پروسه و هزینه جداگانه دارد تسهیلاتی
بعنوان سابقه دانشجویی دریافت
نمی کنید
حداقل معدل ۱۲٫۵ به بالا با داشتن سابقه کار مرتبط
شرایط برخی از دانشگاه ها معدل پایین قبول نمیکنند .اکثرا یک مدرک از انگلستان هم میدهند و تحت نظر ۱ دانشگاه انگلیسی هستند
مدارک تحصیلی مورد نیاز دیپلم و پیش دانشگاهی
شرایط فاصله تحصیلی در صورت نداشتن پیش دانشگاهی ،حتما باید دوره Foundation قبل از دوره لیسانس در مالزی پذیرش شوند که ۱ ساله هست
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ،تافل ،در صورت نداشتن مدرک از کورس زبان دانشگاه در ترم های ۱ ماهه استفاده میکند (۱ تا ۶ ترم بسته به سطح متقاضی )
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ دلار در ترم شامل بیمه کتابخانه ،اینترنت و…
مدت زمان اخذ ویزا باید از ایران اقدام شود .دریافت اپروال ویزا ۱در ایران تا ۲ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کپی پاسپورت از تمام صفحات ،عکس و حدود۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار هزینه بسته به دانشگاه جهت دریافت اپرووال
دانشگاه خصوصی مالزی
شرایط تحصیل در مالزی – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۱٫۵ تا ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل بستگی به نوع رشته و دانشگاه – پرداخت هزینه یکجا سالیانه با تخفیف در مقایسه با ترمیک
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ترمی ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل سپتامبر و فوریه (سالی ۲ تا ۳ بار(
بیمه در طول تحصیل بله
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار برای یک زندگی معمولی دانشجویی در خوابگاه
امکان خوابگاه ستگی به دانشگاه دارد در غیر اینصورت
امکان اجاره منزل هست
امکان بورس خیر
امکان کار قانونی دانشجویی ۲۰ ساعت در هفته ولی کار نیست!
امکان اقامت پس از تحصیل پروسه و هزینه جداگانه دارد تسهیلاتی
بعنوان سابقه دانشجویی دریافت
نمی کنید
حداقل معدل ۱۲٫۵ به بالا با داشتن سابقه کار مرتبط
شرایط پذیرش به نسبت دولتی ها ساده تر هست .گاهی با امکان دریافت مدرک از انگلستان
مدارک تحصیلی مورد نیاز کاردانی و لیسانس
شرایط فاصله تحصیلی بین کاردانی و لیسانس باید با سابقه کار توجیه شود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ،تافل ،در صورت نداشتن مدرک از کورس زبان دانشگاه در ترم های ۱ ماهه استفاده میکند (۱ تا ۶ ترم بسته به سطح متقاضی )
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ دلار در ترم شامل بیمه کتابخانه ،اینترنت و…
مدت زمان اخذ ویزا باید از ایران اقدام شود .دریافت اپروال ویزا ۱در ایران تا ۲ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کپی پاسپورت از تمام صفحات ،عکس و حدود۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار هزینه بسته به دانشگاه جهت دریافت اپرووال
دانشگاه خصوصی مالزی
شرایط تحصیل در مالزی – مقطع دکترا
طول دوره ۳ تا ۴ سال
زبان و هزینه تحصیل بستگی به نوع رشته و دانشگاه – پرداخت هزینه یکجا سالیانه با تخفیف در مقایسه با ترمیک
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) ترمی ۶۰۰ تا ۷۰۰ دلار
زمان شروع تحصیل سپتامبر و فوریه (سالی ۲ تا ۳ بار)
بیمه در طول تحصیل بله
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ دلار برای یک زندگی معمولی دانشجویی در خوابگاه
امکان خوابگاه بستگی به دانشگاه دارد در غیر اینصورت
امکان اجاره منزل هست
امکان بورس ندارد
امکان کار قانونی دانشجویی ه عنوان TA یا هرگونه کار آکادمیک تحت نظر استاد راهنما گاهی امکان پذیر است
امکان اقامت پس از تحصیل پروسه و هزینه جداگانه دارد تسهیلاتی
بعنوان سابقه دانشجویی دریافت
نمی کنید
حداقل معدل ۱۵ به بالا
شرایط تعداد کمی از دانشگاه ها هستند که دوره دکترا دارند
مدارک تحصیلی مورد نیاز لیسانس و فوق لیسانس
شرایط فاصله تحصیلی ین لیسانس و فوق لیسانس با سابقه کار توجیه شود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ،تافل ،در صورت نداشتن مدرک از کورس زبان دانشگاه در ترم های ۱ ماهه استفاده میکند (۱ تا ۶ ترم بسته به سطح متقاضی )
هزینه های متفرقه حدود ۲۰۰ دلار در ترم شامل بیمه کتابخانه ،اینترنت و…
مدت زمان اخذ ویزا باید از ایران اقدام شود .دریافت اپروال ویزا ۱در ایران تا ۲ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کپی پاسپورت از تمام صفحات ،عکس و حدود۸۵۰ تا ۹۰۰ دلار هزینه بسته به دانشگاه جهت دریافت اپرووال

قابل توجه دانشجویان گرامی: ثبت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید .

درخواست مشاوره

دیدگاه ها غیرفعال است