study in poland

با شرایط ویژه: تحصیل تقریبا رایگان به زبان انگلیسی

شرایط تحصیل در لهستان – مقطع کارشناسی
طول دوره ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل خصوصی: ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو در ترم
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) خصوصی: ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۲۰۰ یورو در ترم
زمان شروع تحصیل از اول اکتبر
بیمه در طول تحصیل برای هر ماه مبلغ ۱۲ یورو
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
هزینه ماهیانه زندگی‌ دانشجویی: ۳۵۰ یورو تا ۴۵۰ یورو
در پایتخت مبلغ ۵۰ یورو بیشتر از مقادیر بالاست
امکان خوابگاه خوابگاه گروه الف هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو
گروه ب: از ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو
امکان بورس بسیار دشوار است ولی‌ می‌توان در طول تحصیل از برنامه هایی مانند اراسموس برای کمک هزینه تحصیلی‌ کوتاه مدت استفاده کرد
امکان کارقانونی دانشجویی تا سقف ۲۴ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل پس از اتمام تحصیل امکان کار رسمی‌ به صورت استخدامی وجود دارد که پس از ۵ سال انجام کار رسمی‌ اقامت دائم ارائه میشود.
در ضمن امکان ثبت شرکت و اخذ اقامت دائم پس از ۵ سال هم موجود است
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد.
شرایط فاصله تحصیلی تعداد واحد‌های گذرانده محاسبه میشود و دانشجو بر اساس تطبیق واحد وارد سال تحصیلی‌ متناسب با واحد‌های گذرانده میشود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ۶.۵ به بالا
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گذراندن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
هزینه های متفرقه هزینهٔ بابت ثبت نام هست یا به اصطلاح
Application Fee
که این هزینه از ۱۵۰-۲۰۰ یورو بسته با دانشگاه و یا کالج متغیر است.این مبلغ را دانشگاه یا کالج دریافت می‌کند و قابل برگشت نمی‌باشد
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ارائه مدارک حداکثر ۲ هفته زمان نیاز است تا ویزا صادر گرد
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی گواهی اتمام آخرین مقطع تحصیلی‌ به همراه ریز نمرات،ترجمه و تأیید شده توسط سفارت لهستان در تهران
گواهی اتمام دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی ترجمه شده و تائید شده توسط سفارت لهستان در تهران
مدرک معتبر زبان انگلیسی‌ و یا لهستانی.نوع مدرک و نمره آن بسته به درخواست دانشگاه متفاوت می‌باشد
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گزرمدن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
گواهی سلامت پزشکی
کپی پاسپورت
شش قطعه عکس ۳.۵ در ۴.۵ با با کیفیت
فیش پرداختی اپپلیکیشن فی‌ دانشگاه
فرم ثبت نام دانشگاه و یا به اصطلاح اپپلیکیشن فرم
شرایط تحصیل در لهستان – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۱٫۵ سال تا ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل خصوصی: ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو در ترم
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) خصوصی: ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۲۰۰ یورو در ترم
زمان شروع تحصیل از اول اکتبر
بیمه در طول تحصیل برای هر ماه مبلغ ۱۲ یورو
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
هزینه ماهیانه زندگی‌ دانشجویی: ۳۵۰ یورو تا ۴۵۰ یورو
در پایتخت مبلغ ۵۰ یورو بیشتر از مقادیر بالاست
امکان خوابگاه خوابگاه گروه الف هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو
گروه ب: از ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو
امکان بورس بسیار دشوار است ولی‌ می‌توان در طول تحصیل از برنامه هایی مانند اراسموس برای کمک هزینه تحصیلی‌ کوتاه مدت استفاده کرد
امکان کارقانونی دانشجویی تا سقف ۲۴ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل پس از اتمام تحصیل امکان کار رسمی‌ به صورت استخدامی وجود دارد که پس از ۵ سال انجام کار رسمی‌ اقامت دائم ارائه میشود.
در ضمن امکان ثبت شرکت و اخذ اقامت دائم پس از ۵ سال هم موجود است
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد.
شرایط فاصله تحصیلی تعداد واحد‌های گذرانده محاسبه میشود و دانشجو بر اساس تطبیق واحد وارد سال تحصیلی‌ متناسب با واحد‌های گذرانده میشود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ۶.۵ به بالا
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گذراندن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
هزینه های متفرقه هزینهٔ بابت ثبت نام هست یا به اصطلاح
Application Fee
که این هزینه از ۱۵۰-۲۰۰ یورو بسته با دانشگاه و یا کالج متغیر است.این مبلغ را دانشگاه یا کالج دریافت می‌کند و قابل برگشت نمی‌باشد
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ارائه مدارک حداکثر ۲ هفته زمان نیاز است تا ویزا صادر گرد
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی گواهی اتمام آخرین مقطع تحصیلی‌ به همراه ریز نمرات،ترجمه و تأیید شده توسط سفارت لهستان در تهران
گواهی اتمام دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی ترجمه شده و تائید شده توسط سفارت لهستان در تهران
مدرک معتبر زبان انگلیسی‌ و یا لهستانی.نوع مدرک و نمره آن بسته به درخواست دانشگاه متفاوت می‌باشد
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گزرمدن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
گواهی سلامت پزشکی
کپی پاسپورت
شش قطعه عکس ۳.۵ در ۴.۵ با با کیفیت
فیش پرداختی اپپلیکیشن فی‌ دانشگاه
فرم ثبت نام دانشگاه و یا به اصطلاح اپپلیکیشن فرم
شرایط تحصیل در لهستان – مقطع دکترا
طول دوره ۳ تا ۵ سال
زبان و هزینه تحصیل خصوصی: ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو در ترم
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) خصوصی: ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۲۰۰ یورو در ترم
زمان شروع تحصیل از اول اکتبر
بیمه در طول تحصیل برای هر ماه مبلغ ۱۲ یورو
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
هزینه ماهیانه زندگی‌ دانشجویی: ۳۵۰ یورو تا ۴۵۰ یورو
در پایتخت مبلغ ۵۰ یورو بیشتر از مقادیر بالاست
امکان خوابگاه خوابگاه گروه الف هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو
گروه ب: از ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو
امکان بورس بسیار دشوار است ولی‌ می‌توان در طول تحصیل از برنامه هایی مانند اراسموس برای کمک هزینه تحصیلی‌ کوتاه مدت استفاده کرد
امکان کارقانونی دانشجویی تا سقف ۲۴ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل پس از اتمام تحصیل امکان کار رسمی‌ به صورت استخدامی وجود دارد که پس از ۵ سال انجام کار رسمی‌ اقامت دائم ارائه میشود.
در ضمن امکان ثبت شرکت و اخذ اقامت دائم پس از ۵ سال هم موجود است
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد.
مدارک تحصیلی مورد نیاز دیپلم-پیش دانشگاهی -ریز نمرات
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ۶.۵ به بالا
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گذراندن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
هزینه های متفرقه هزینهٔ بابت ثبت نام هست یا به اصطلاح
Application Fee
که این هزینه از ۱۵۰-۲۰۰ یورو بسته با دانشگاه و یا کالج متغیر است.این مبلغ را دانشگاه یا کالج دریافت می‌کند و قابل برگشت نمی‌باشد
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ارائه مدارک حداکثر ۲ هفته زمان نیاز است تا ویزا صادر گرد
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی گواهی اتمام آخرین مقطع تحصیلی‌ به همراه ریز نمرات،ترجمه و تأیید شده توسط سفارت لهستان در تهران
گواهی اتمام دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی ترجمه شده و تائید شده توسط سفارت لهستان در تهران
مدرک معتبر زبان انگلیسی‌ و یا لهستانی.نوع مدرک و نمره آن بسته به درخواست دانشگاه متفاوت می‌باشد
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گزرمدن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
گواهی سلامت پزشکی
کپی پاسپورت
شش قطعه عکس ۳.۵ در ۴.۵ با با کیفیت
فیش پرداختی اپپلیکیشن فی‌ دانشگاه
فرم ثبت نام دانشگاه و یا به اصطلاح اپپلیکیشن فرم
کالج زبان
شرایط تحصیل در لهستان – کالج زبان
طول دوره هشت ماه ،در ۲ ترم تحصیلی‌
اکتبر-فوریه
فوریه-ژوئن
زبان و هزینه تحصیل خصوصی: ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو در ترم
هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) خصوصی: ۸۰۰ یورو در ترم
دولتی: ۱۲۰۰ یورو در ترم
زمان شروع تحصیل شروع کلاس ها: از اول اکتبر
اتمام کلاس ها: اواخر ماه ژوئن
بیمه در طول تحصیل برای هر ماه مبلغ ۱۲ یورو
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
هزینه ماهیانه زندگی‌ دانشجویی: ۳۵۰ یورو تا ۴۵۰ یورو
در پایتخت مبلغ ۵۰ یورو بیشتر از مقادیر بالاست
امکان خوابگاه خوابگاه گروه الف هر ماه ۱۰۰ تا ۱۵۰ یورو
گروه ب: از ۲۰۰ تا ۳۰۰ یورو
امکان بورس بسیار دشوار است ولی‌ می‌توان در طول تحصیل از برنامه هایی مانند اراسموس برای کمک هزینه تحصیلی‌ کوتاه مدت استفاده کرد
امکان کارقانونی دانشجویی تا سقف ۲۴ ساعت در هفته
امکان اقامت پس از تحصیل پس از اتمام تحصیل امکان کار رسمی‌ به صورت استخدامی وجود دارد که پس از ۵ سال انجام کار رسمی‌ اقامت دائم ارائه میشود.
در ضمن امکان ثبت شرکت و اخذ اقامت دائم پس از ۵ سال هم موجود است
حداقل معدل شرط معدل وجود ندارد.
شرایط فاصله تحصیلی تعداد واحد‌های گذرانده محاسبه میشود و دانشجو بر اساس تطبیق واحد وارد سال تحصیلی‌ متناسب با واحد‌های گذرانده میشود
مدرک زبان مورد نیاز آیلتس ۶.۵ به بالا
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گذراندن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
هزینه های متفرقه هزینهٔ بابت ثبت نام هست یا به اصطلاح
Application Fee
که این هزینه از ۱۵۰-۲۰۰ یورو بسته با دانشگاه و یا کالج متغیر است.این مبلغ را دانشگاه یا کالج دریافت می‌کند و قابل برگشت نمی‌باشد
مدت زمان اخذ ویزا از زمان ارائه مدارک حداکثر ۲ هفته زمان نیاز است تا ویزا صادر گرد
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی گواهی اتمام آخرین مقطع تحصیلی‌ به همراه ریز نمرات،ترجمه و تأیید شده توسط سفارت لهستان در تهران
گواهی اتمام دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی ترجمه شده و تائید شده توسط سفارت لهستان در تهران
مدرک معتبر زبان انگلیسی‌ و یا لهستانی.نوع مدرک و نمره آن بسته به درخواست دانشگاه متفاوت می‌باشد
در مواردی که دانشجو مدرک زبان نداشته باشد نیاز به گزرمدن کالج زبان کوتاه و یا بلند مدت است
گواهی سلامت پزشکی
کپی پاسپورت
شش قطعه عکس ۳.۵ در ۴.۵ با با کیفیت
فیش پرداختی اپپلیکیشن فی‌ دانشگاه
فرم ثبت نام دانشگاه و یا به اصطلاح اپپلیکیشن فرم
چند تا از بهترین فرصت‌های تحصیلی‌ به زبان انگلیسی‌ در سال تحصیلی‌ آینده
رشته زبان تحصیل شهریه یک ترم به یورو
International Business (bachelor) English ۶۲۰ EUR
International Business (bachelor) English ۶۲۰ EUR
The International Relations and Cultural Diplomacy (bachelor-Master) English ۶۲۰ EUR
English in Business (bachelor) English ۶۲۰ EUR
MBA English ۱۰,۰۰۰EUR (for 2 years)
International Business (bachelor-Master) English ۲۰۰۰ EUR
Corporate Finance and Accounting (bachelor-Master) English ۲۰۰۰ EUR
MSc International Finance and Accounting (IFA) (Master) English ۲۰۰۰ EUR
Applied Informatics (bachelor) English ۲۰۰۰ EUR
Economics, Finance and Management (EFM)
(PHD)
English ۲۰۰۰ EUR
مهم: اخذ همزمان مدرک تحصیلی‌ لهستانی و بریتانیایی
رشته زبان تحصیل شهریه یک ترم به یورو
International Business (bachelor) English ۱۸۰۰ EUR
International Business Management
(Master)
English ۴۰۰۰ EUR
کالج ۱ ساله زبان انگلیسی‌
شهر شهریه یک ترم به یورو
Krakow ۸۰۰ EUR
Krakow ۸۰۰ EUR
Krakow ۱۲۰۰ EUR
کالج تابستانی ۳ ماهه زبان انگلیسی‌
شهر شهریه یک ترم به یورو
Krakow ۴۰۰ EUR
Krakow ۴۰۰ EUR
Krakow ۶۰۰ EUR

قابل توجه دانشجویان گرامی:
ثبت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید . فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.

درخواست مشاوره

دیدگاه ها غیرفعال است