برچسب : University College London

بورس دانشگاه University College London
در لندن

بورس دانشگاه University College London

بورس تحصیلی Denys Holland با هدف حمایت از دانشجویان مقطع کارشناسی از هر کشوری که بدون حمایت از بورس تحصیلی قادر به تامین بودجه لازم برای تحصیل در UCL نیست و می تواند قصد خود را برای استفاده کامل از فعالیت های ارائه شده توسط UCL نشان دهد و اتحادیه دانشجویی واقع : در انگلستان (لندن) مقطع : لیسانس تمامی رشته های ارائه شده در...

ادامه مطلب

0
۲۱ اسفند ۱۳۹۶