بهترین دانشگاه های جهان در رشته شیمی

بیست دانشگاه برتر دنیا در رشته ی شیمی به نقل از QS

۱٫  Massachusetts Institute of Technology (MIT), US
۲٫  University of California, Berkeley (UCB), US
۳٫  University of Cambridge, England
۴٫  Harvard University, US
۵٫  University of Oxford, England
۶٫  Stanford University, US
۷٫  National University of Singapore (NUS), Singapore
۸٫  ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland
۹٫  The University of Tokyo, Japan
۱۰٫  California Institute of Technology (Caltech), US
۱۱٫  Imperial College London, England
۱۲٫  University of California, Los Angeles (UCLA), US
۱۳٫  Northwestern University, US
۱۴٫  Kyoto University, Japan
۱۵٫  Peking University, China
۱۶٫  EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Switzerland
۱۷٫  Tsinghua University, China
۱۸٫  Nanyang Technological University (NTU), Singapore
۱۹٫  Osaka University, Japan
۲۰٫  Technische Universität München, Germany

دیدگاه ها غیرفعال است