برچسب : study in poland

تحصیل در کشور لهستان
در لهستان

تحصیل در کشور لهستان

با شرایط ویژه: تحصیل تقریبا رایگان به زبان انگلیسی شرایط تحصیل در لهستان – مقطع کارشناسی طول دوره ۳ سال زبان و هزینه تحصیل خصوصی: ۶۰۰ تا ۸۰۰ یورو در ترم دولتی: ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ یورو در ترم هزینه دوره زبان (مدت دوره زبان) خصوصی: ۸۰۰ یورو در ترم دولتی: ۱۲۰۰ یورو در ترم زمان شروع تحصیل از اول اکتبر بیمه در طول تحصیل برای...

ادامه مطلب

3
۰۴ بهمن ۱۳۹۵