با شرایط ویژه: تحصیل رایگان!

شرایط تحصیل در فنلاند – مقطع کارشناسی ارشد
طول دوره ۲ سال
زبان و هزینه تحصیل انگلیسی و رایگان
زمان شروع تحصیل شهریور
بیمه در طول تحصیل خرید بیمه توسط دانشجو
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۰۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس دارد سالیانه ۴ تا ۸ هزار یورو
امکان کارقانونی دانشجویی هفته ای ۲۰ ساعت
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل ۱۳
شرایط فاصله تحصیلی ۵ سال
مدرک زبان مورد نیاز IELTS 6.5
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک – تائیدیه سفارت – پست
مدت زمان اخذ ویزا ۱ تا ۳ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اصل پذیرش – فرم ویزا
بیمه دانشجویی – پرینت حساب
شرایط تحصیل در فنلاند – مقطع دکترا
طول دوره ۵ تا ۳ سال
زبان و هزینه تحصیل انگلیسی و رایگان
زمان شروع تحصیل شهریور
بیمه در طول تحصیل دارد
هزینه یک سال زندگی
(خوراک، اسکان، حمل و نقل و…)
۷۰۰۰ یورو
امکان خوابگاه دارد
امکان بورس دارد سالیانه ۸ هزار یورو
امکان کارقانونی دانشجویی هفته ای ۲۰ ساعت
امکان اقامت پس از تحصیل دارد
حداقل معدل ۱۵
شرایط فاصله تحصیلی ندارد
مدرک زبان مورد نیاز IELTS 7 و در بعضی موارد GRE
هزینه های متفرقه ترجمه مدارک – تائیدیه سفارت – پست
مدت زمان اخذ ویزا ۱ تا ۳ ماه
مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی اصل پذیرش – فرم ویزا
بیمه دانشجویی – پرینت حساب

قابل توجه دانشجویان گرامی: ثبت درخواست اعزام رایگان می باشد . چنانچه مایل به بررسی مشخصات و مدارک شما توسط کارشناس مربوطه و دریافت مشاوره تخصصی هستید . فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.

درخواست مشاوره

دیدگاه ها غیرفعال است