برگزاری دوره های مهندسی با نرم افزارهای PHAST- PIPENET- FALRESIM HAZOP PRO-CATIA

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش عمومیارسال شده در   29 امرداد 1389-20 August 2010بازدید 6630عنوان دوره :

ارزيابي پيامد حوادث با نرم افزارPHAST

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تاریخچه، معرفی و ضرورت طرح ارزیابی پیامد ، مبانی ارزیابی پیامد ، تعريف سناريو / مبانی و اصول مدلسازی تخليه / مبانی و اصول مدل سازی انتشار / معيارهای مورد استفاده در تعيين ابعاد ناشی از انتشار گازهای سمی / انواع آتش، محاسبات و معيارهای مربوط / انواع انفجار، محاسبات و معيارهای مربوط / مدلهای Probit در جهت تخمين ميزان آسيب پذيری ، اصول تعريف شرايط آب وهوايي / نحوه تعريف سناريوهای متنوع جهت مدلسازی، نحوه تطبيق نتايج بر روی نقشه با توجه به مقياس ، نحوه تعريف مخلوط مواد جهت مدلسازی / بررسی جزئيات و تحليل نتايج مربوط به حوادث ناشی از انتشار گازهای سمی / بررسی جزئيات و تحليل نتايج مربوط به حوادث ناشی از انفجار با استفاده از مدلهای مختلف

تاريخ شروع :

24/6/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

طراحي و محاسبات هيدروليك رينگ آب آتش نشاني و اسپري نازل ها با نرم افزار PIPENET

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

مراحل مختلف ارائه مدارك مهندسي ايمني براي سيستمهاي اطفاء حريق ، معرفي استانداردهاي طراحي بكار گرفته شده و ساير استانداردهاي مرتبط در نرم افزار ، بيان مفاهيم اوليه محاسبات هيدروليكي و روابط موجود (تئوري)، مدلسازي رينگ آتش نشاني ، مدل سازي و حل مدل Water Spray Nozzle

تاريخ شروع :

31/6/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

طراحي فلر با نرم افزار FALRESIM

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

مقدمه و معرفي نرم افزار ، تئوري محاسبات نرم افزار ، تعريف شرايط محيطي ، تعريف دودكش ، تعريف Tip ،‌ تعريف نقاط دريافت و شبكه دريافت تشعشع ، استفاده از سيال كمكي(بخار ، هوا) ، انتخاب روش حل

تاريخ شروع :

7/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

شناسایی مخاطرات (HAZOP Study) با نرم افزار HAZOP PRO

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تاريخچه روش، مزايا و تواناييهاي روش HAZOP، محدوده كاربرد روش HAZOP، روش و مراحل انجام كار، انواع مختلف ارائه روش HAZOP، مرور چندين مثال صنعتي، كارگاه عملي ، اصول مقدماتي HAZOP و معرفي نرم افزار HAZOP-PRO، معرفي و نحوه ايجاد پارامترهاي اصلي، واژگان راهنما و انحرافات ، اصول مقدماتي دستورالعمل انجام مطالعات HAZOP ، ايجاد پرونده هاي ثبت گزارش مطالعات HAZOP ، تهيه گزارش نهايي HAZOP و كارگاه تهيه گزارش

تاريخ شروع :

14/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

دوره آموزش HAZID برای شناسایی مخاطرات (HAZID Study)

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

جایگاه روش HAZID در ارزیابی ریسک، مزايا و تواناييهاي روش HAZID، محدوده كاربرد روش HAZID، روش و مراحل انجام كار، کلمات کلیدی در روش HAZID، مرور چندين مثال صنعتي ،‌چگونگی مستندسازی نتایج با نرم افزار، كارگاه عملي

تاريخ شروع :

22/6/89

مدت زمان دوره : 1 روز

شهريه دوره : 000/100/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مديريت ريسک حوادث در واحدهاي فرآيندي (Risk Management)

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان و كانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي

مباحث كلي دوره :

تبيين مفهوم و تاريخچه مديريت ريسک حوادث فرآيندي، مرور حوادث صنعتي مهم و تاثيرگذار و درسهاي فراگرفته شده، مرور رويه کلي مورد استفاده در مديريت ريسک و ذکر مراحل اصلي،‌کاربردها و اهداف مديريت ريسک و نحوه توسعه آن، اطلاعات مورد نياز در مديريت ريسک و نحوه جمع آوري آنها، مباني روشهاي شناسايي مخاطرات (HAZOP، FTA و ETA)، نحوه انتخاب سناريوهاي اصلي در ايجاد حوادث و ريسک، آشنايي با مباني ارزيابي پيامد و عوامل تاثيرگذار، مدلسازي انتشار، آتش و انفجار با نرم افزارهاي PHAST و ALOHA ، آشنايي با روشهاي تخمين تکرارپذيري حوادث ، ترکيب پيامد و تکرارپذيري حوادث به منظور محاسبه ريسک، محاسبه ريسک کيفي و نحوه ارائه نتايج، محاسبه ريسک کمي و نحوه ارائه نتايج، روشهاي کنترل و کاهش ريسک

تاريخ شروع :

3/7/89

مدت زمان دوره : 3 روز

شهريه دوره : 000/500/2 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مدلسازي و طراحي با CATIA مقدماتي

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان

مباحث كلي دوره :

Sketch, Part Modeling, Drafting, Surface, Assembly

تاريخ شروع :

3/7/89

مدت زمان دوره : 6 روز

شهريه دوره : 000/500/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com

عنوان دوره :

مدلسازي و طراحي با Solid Work مقدماتي

برگزار كننده : مهندسين مشاور آرمان فرآيند پارسيان

مباحث كلي دوره :

كاربرد Plan ،‌طراحي قطعات پيچيده ، ابزار ها و ...، محيط Assembly

تاريخ شروع :

10/7/89

مدت زمان دوره : 6 روز

شهريه دوره : 000/400/1 ريال

نحوه ثبت نام : براي اطلاع از جزئيات بيشتر و ثبت ‌نام با واحد آموزش تماس حاصل نمایید:

6-88911244 www.parsianengineering.com


مهندسی نرم افزارهای PHAST PIPENET FALRESIM HAZOP PRO CATIA

آموزش نرم افزار های آماری SPSS , Smart PLS , LISREL نگارش مقاله و آمار

تور آموزشی 4 روزه دوره های MSP و اکسل و Word

حضور ۳۰ نفر از وکلا و کارشناسان حقوقی کشور در دوره آموزشی پیشرفته- HCLA -لاهه

کارگاه روش‌شناسی پژوهش در حوزه قرآن و سلامت معنوی برگزار می‌شود

چگونه مقاله ISI بنویسیم

شروع دوره های اکسل (از مقدماتی تا حرفه ای) و اصول مذاکره از 20 خرداد - با تخفیفات ویژه

تقویم آموزشی خرداد 95 موسسه توسعه - با تخفیفات ویژه

کارگاه های رایگان کارراهه تحصیلی و شغلی، کیفیت و پروژه مورخ 10 و 11 تیر

دوره های مهندسی فروش و اصول مذاکره موسسه توسعه - شروع از 23 اردیبهشت

کارگاه مقاله نویسی ISI

کارگاه آنلاین آموزش مقاله نویسی ISI و روش های های apply در دانشگاه های خارج از کشور

ثبت نام در مجموعه دوره های اکسل موسسه توسعه ( مقدماتی حرفه ای و پیشرفته )

کتابخانه مجازی ایران

برگزاری دوره آموزشی تربیت پژوهشگر - ویژه علوم انسانی

دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه

اخبار روزنامه ها