پادکست های ویدویی زبان انگلیسی English Bite

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش زبانارسال شده در   26 آبان 1392-17 November 2013بازدید 564

 + پادکست های بخش دوم: این بخش شامل 30 پادکست 5 دقیقه ای به همراه فایل های PDF می باشد. فهرست درس ها را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

+ پادکست های بخش سوم: این بخش شامل 30 پادکست 5 دقیقه ای به همراه فایل های PDF می باشد. فهرست درس ها را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

+ پادکست های بخش چهارم: این بخش شامل 15 پادکست 5 دقیقه ای به همراه فایل های PDF می باشد.

قیمت : 7500 تومان

خرید پستیپادکست های ویدویی زبان انگلیسی English Bite پادکست های زبان انگلیسی English Bite پادکست های ویدویی زبان انگلیسی
اخبار روزنامه ها