دعوت به همکاری در کادر مالی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   14 دی 1390-04 January 2012بازدید 5227دعوت به همکاری در کادر مالی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
کارشناس حسابداری
2 سال سابقه کار در زمینه حسابداری بهای تمام شده
دعوت به همکاری در کادر مالی جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
پایان مهلت اعتبار آگهی 21 دی 90


حسابدار کادر مالی جهاد دانشگاهی علم و صنعت
اخبار روزنامه ها