استخدام حسابدار مالی, ارشد و رئیس حسابداری فروش در شرکت تولیدی لبنیات

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   03 دی 1391-23 December 2012بازدید 2128
استخدام حسابدار مالی, ارشد و رئیس حسابداری فروش در شرکت تولیدی لبنیات

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) جهت تکمیل نیروی انسانی خود نیاز به تخصص های ذیل دارد:


رئیس حسابداری مالی
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 7سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
رئیس حسابداری فروش
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
حسابدار ارشد
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : حسابداری
سرپرست فروش شهرستان
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
شرایط : متقاضیان باید دارای سابقه کار در فروش محصولات لبنی و فروش مویرگی باشند
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی
سرپرست دفتر پخش
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی جنسیت : مرد/زن حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران
شرایط : متقاضیان باید دارای سابقه کار در فروش محصولات لبنی و فروش مویرگی باشند
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی

متقاضیان رزومه خود را با ذکر عنوان شغل درخواستی به این دو آدرس ارسال کنند.
فکس: 88749775
ایمیل: info@kalber-dairy.com

پایان مهلت اعتبار آگهی 9 دی 91استخدام حسابدار مالی ارشد رئیس حسابداری فروش شرکت تولیدی لبنیات
اخبار روزنامه ها