استخدام حسابدار ارشد جهت انجام پروژه های مطالعاتی به حسابداری جهت کار در یک شرکت معتبر تحقیقاتی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   07 دی 1391-27 December 2012بازدید 1760
استخدام حسابدار ارشد جهت انجام پروژه های مطالعاتی به حسابداری جهت کار در یک شرکت معتبر تحقیقاتی


شرکت معتبر تحقیقاتی جهت انجام , پروژه های مطالعاتی به حسابداری , ارشدومدیریت بانکداری نیازدارد.

مهلت و شماره تماس:

1391/10/7 الی 1391/10/9
88900513


استخدام استخدام حسابدار استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر
اخبار روزنامه ها