استخدام کارشناس مالی و حسابداری در شرکت صبا نفت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام حسابدارارسال شده در   09 اسفند 1391-27 February 2013بازدید 3255استخدام کارشناس مالی و حسابداری در شرکت صبا نفتشرکت صبانفت، کارشناس و کارشناس ارشد مالی و حسابداری استخدام می کند.

کارشناس و کارشناس ارشد مالی و حسابداری

محل استخدام : تهران

کارشناس و کارشناس ارشد کامپیوتر
محل استخدام : تهران


EMPLOY@SABANAFT.COM


استخدام استخدام کارشناس مالی استخدام کارشناس حسابداری استخدام کارشناسی ارشد استخدام کارشناس حسابدار استخدام شرکت صبا نفت
اخبار روزنامه ها