استخدام کارشناس خرید, فروش و فروشنده مقیم در فروشگاه های زنجیره ای در سراسر ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   17 بهمن 1390-06 February 2012بازدید 4525استخدام کارشناس خرید, فروش و فروشنده مقیم در فروشگاه های زنجیره ای در سراسر ایران

عناوین شغلی : كارشناس فروش _ كارشناس خرید - امور قراردادها _ مدیر فروش _ مدیر داخلی _ كاردان بایگانی _  منشی _  فروشنده مقیم (فروشگاههای زنجیره ای)

مدارک تحصیلی :  بازرگانی _ مديريت _ اداری _ انسانی

فروشگاه های زنجیره ای : تهران , کرج , قم , رشت و قزوین

<a class=استخدام کارشناس خرید, فروش و فروشنده مقیم درفروشگاه های زنجیره ای درسراسر ایران " title="استخدام کارشناس خرید, فروش و فروشنده مقیم درفروشگاه های زنجیره ای درسراسر ایران " width="640" height="542" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 30 بهمن 90
استخدام کارشناس خرید فروش فروشنده فروشگاه زنجیره ای سراسر ایران
اخبار روزنامه ها