استخدام مدیر فروشگاه و تکنسین فنی در شرکت ورزشی در سراسر کشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام سراسر کشورارسال شده در   02 اردیبهشت 1391-21 April 2012بازدید 3947استخدام مدیر فروشگاه و تکنسین فنی در شرکت ورزشی در سراسر کشور

مشهد،تبریز،اهواز،رفسنجان و اصفهان

1-مدیر فروشگاه-مشهد-1 نفر-بومی و غیر بومی-کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازاریابی،مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی

2-مدیر فروشگاه-تبریز-1 نفر -بومی و غیر بومی-کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازاریابی،مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی

3-مدیر فروشگاه-اهواز-1 نفر -بومی و غیر بومی-کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازاریابی،مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی

4-مدیر فروشگاه-رفسنجان-1 نفر -بومی و غیر بومی-کارشناسی ارشد رشته های مدیریت بازاریابی،مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی

5-تکنسین فنی-رفسنجان-2 نفر-بومی-کاردانی فنی و حرفه ای

6-انباردار-اصفهان-1 نفر-بومی-کاردانی فنی و حرفه ای

پست های اول تا چهارم رزومه ارسال شود به info@rainsport.ir-با قید ردیف پست مورد تقاضا

متقاضیان ردیف های 5 و 6-از 8 تا 14 با 03112682903 داخلی 106 تماس بگیرند.

پایان مهلت اعتبار آگهی : 15 اردیبهشت 91
استخدام مدیر فروشگاه تکنسین فنی شرکت ورزشی سراسر کشور
اخبار روزنامه ها