استخدام شركت تهویه گلدیران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   19 اردیبهشت 1390-09 May 2011بازدید 8961


آگهی دعوت به همكاری شركت تهویه گلدیران

رشته های مورد نیاز : مهندس فروش ، مهندس مكانیك ، مهندس امور قراردادها ، كارمند بخش اداری


استخدام
استخدام

مهلت تماس : 10/03/1390

منبع : روزنامه همشهری


استخدام شركت تهویه گلدیران
اخبار روزنامه ها