استخدام کارمند همه مقاطع تحصیلی در شركت سام سرويس

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   06 دی 1390-27 December 2011بازدید 26377


استخدام کارمند همه مقاطع تحصیلی در شركت سام سرويس

ديپلم - كارمند انبار - آقا
كاردانی - فوق ديپلم - كارمند پاسخگوي تلفن - آقا
كارشناسی - ليسانس صنایع - مسئول كنترل موجودی - آقا


استخدام کارمند همه مقاطع تحصیلی در شركت سام سرويس

پایان مهلت اعتبار آگهی 16 دی 90


استخدام کارمند همه مقاطع تحصیلی شركت سام سرويس
اخبار روزنامه ها