دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عضو هیئت علمی جذب می کند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 اردیبهشت 1387-22 April 2008بازدید 3501


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور تکمیل کادر هیئت علمی مورد نیاز 49 نفر عضو هیئت علمی را به صورت پیمانی استخدام می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این افراد در رشته های تخصصی دندانپزشکی، داروسازی، پزشکی و علوم پایه پزشکی استخدام می شوند و علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید دارای گواهینامه پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از آن نیز باشند. از دیگر شرایط جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توان به حداکثر سن 40 سال، سلامتی کامل، احراز صلاحیت های عمومی، برخورداری از مجوز تدریس و هرگونه مدرک که داوطلب بتواند براساس آن از شاخص های مورد نظر در ارزشیابی استفاده کند اشاره کرد. متقاضیان باید مدارک خود را تا پایان اردیبهشت ماه جاری با پست سفارشی به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال کنند و مدارک ارسالی براساس شاخص های تعیین شده در دانشکده مربوطه و شورای آموزشی دانشگاه بررسی می شود. استخدام به صورت پیمانی بوده و پذیرفته شدگان ملزم به شرکت در دوره های آموزشی ویژه اعضاء هیئت علمی خواهند بود و بر مبنای ارزشیابی سالیانه در مورد ادامه همکاری آنان تصمیم گیری خواهد شد. چنانچه استادیاران نتوانند علیرغم رضایت دانشکده در مدت 7 سال به رتبه دانشیاری ارتقاء یابند براساس آئین نامه های موجود قرارداد آنان یک طرفه لغو و بلااثر می شود و در صورت ارتقاء مرتبه و پس از تشخیص و تائید مراجع ذی صلاح، مراحل تبدیل وضع آنها به استخدام رسمی قطعی (حسب ضوابط مربوطه) بررسی خواهد شد.

اخبار روزنامه ها