نيروي هوايي ارتش داوطلب مرد استخدام مي‌كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 اردیبهشت 1387-28 April 2008بازدید 3690


نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين نيروي انساني خود از دارندگان مدرك كارشناسي به صورت پيماني دعوت به همكاري مي‌كند. به گزارش خبرنگار بازاركار، موفقيت در آزمايش‌هاي ورودي، حداقل معدل كل 15 با حداكثر 27 سال سن براي پذيرش داوطلبان الزامي است. بر اين اساس، از آقايان با مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته‌هاي عمران (عمران)، حقوق داخلي، مديريت (بازرگاني، دولتي)، حسابداري و علوم تربيتي (تكنولوژي و برنامه‌ريزي آموزشي) دعوت به همكاري مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند براي اطلاع از شرايط استخدام به شماره 367 هفته‌نامه بازاركار مورخ 7/2/87 مراجعه و براي ثبت‌نام به يكي از محل‌هاي ثبت‌نام واقع در تهران- شيراز- اصفهان- تبريز- همدان- دزفول- بندرعباس- مشهد- بابلسر و اراك مراجعه نمايند. پايان مهلت ثبت‌نام براي داوطلبان تهران 17/2/87 و جهت داوطلبان شهرستان 23/2/87 مي‌باشد. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=193782&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها