دانشگاه فردوسي مشهد عضو هيئت علمي مي پذيرد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   10 اردیبهشت 1387-29 April 2008بازدید 3699


دانشگاه فردوسي مشهد در جهت ارتقاء جايگاه علمي و توان آموزشي و پژوهشي خود و به منظور تکميل کادر هيئت علمي گروه هاي آموزشي و سهميه بورس دانشگاه از افراد واجد شرايط در رشته هاي تحصيلي ذيل دعوت به همکاري مي نمايد. 1) زبان انگليسي (ترجمه) 2) تاريخ (ايران باستان – ايران دوره اسلامي با گرايش قاجار) 3) جغرافيا (برنامه ريزي شهري منطقه اي) 4) علوم اجتماعي (مطالعات فرهنگي – روانشناسي اجتماعي – مطالعات زنان) 5) تاريخ و تمدن اسلامي 6) اديان و عرفان اسلامي 7) علوم قرآن و حديث 8) فلسفه و حکمت اسلامي 9) فقه و مباني حقوق اسلامي 10) حقوق (حقوق عمومي) 11) معارف اسلامي 12) دامپزشکي (فيزيولوژي دامپزشکي – پاتولوژي دامپزشکي – ايمونولوژي با گرايش ايمونولوژي مولکولي – بيماريهاي طيور – کلينکال پاتولوژي – مامايي با گرايش تکنولوژي توليد مثل) 13) اقتصاد (انرژي – منابع – برنامه ريزي شهري و منطقه اي) 14) مديريت (صنعتي گرايش توليد – بازرگاني گرايش مالي – بازرگاني گرايش بازاريابي – مديريت دولتي) 15) حقوق (عمومي – بين الملل – خصوصي – جزا) 16) علوم سياسي (روابط بين الملل – علوم سياسي) 17) حسابداري 18) رياضي کاربردي (کنترل – تحقيق در عمليات – آناليز عددي – معادلات ديفرانسيل و سيستمهاي ديناميکي کاربردي) 19) رياضي محض (هندسي ديفرانسيل – هندسي جبري – آناليز رياضي) 20) آمار کاربري (کليه گرايشها) 21) محيط زيست (طراحي محيط زيست – ارزيابي محيط زيست و آمايش سرزمين – اکولوژي حيات وحش – آلودگي هاي محيط زيست) 22) آبخيزداري (ژئومورفولوژي مناطق خشک) 23) مرتعداري با آبخيزداري با گرايش اقتصاد اجتماعي 24) تربيت بدني ( بيومکانيک ورزشي – رفتار حرکتي - حرکات اطلاحي – مديريت ورزشي – فيريولوژي ورزشي) 25) مهندسي عمران (راه و ترابري – خاک و پي – محيط زيست – آب – مديريت ساخت و توليد – نقشه براري و GIS) 26) مهندسي صنايع 27) مهندسي مکانيک ساخت و توليد و هوافضا (سازه هاي فضايي – جلوبندي – آئرويناميک) 28) معماري 29) شهرسازي (طراحي شهري) 30) علوم تربيتي (مديريت آموزش و پرورش – تکنولوژي آموزشي – اقتصاد آموزش و پرورش – روانشناسي و آموزش و پرورش کودکان استثنايي – روانشناسي تربيتي – سنجش و راه اندازه گيري – فلسفه تعليم و تربيت – برنامه ريزي درسي) 31) روانشناسي (روانشناسي باليني – مشاوره – روانشناسي) 32) کتابداري (کتابداري و اطلاع رساني) 33) زيست شناسي (فيزيولوژي گياهي – سيستماتيک گياهي – زيست شناسي تکويني – فيزيولوژي توليد مثل – اکولوژي گياهي – قارچ شناسي – بيوسيستماتيک جانوري – اکولوزي جانوري – بيوتکنولوژي – ژنتيک جمعيتها – ميکروبيولوژي) 34) فيزيک (حالت جامد – هسته اي – نجوم و اختر فيزيک – نانو فيزيک – اتمي و مولکولي) 35) شيمي فيزيک (کوانتوم و طيف سنجي)، طيف سنجي شيمي، تجزيه، شيمي معدني 36) بيوشيمي 37) مجسمه سازي 38) گرافيک (ارتبتط تصويري) 39) فيزيک – زبان و ادبيات انگليسي – باستان شناسي) براي کسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي زير مراجعه فرمائيد http://www.um.ac.ir/news-files-estekhdam.pdf

اخبار روزنامه ها