اطلاعيه استخدام هيئت علمي (گروه مهندسي پزشكي)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   25 خرداد 1387-14 June 2008بازدید 3112


گروه مهندسي پزشكي دانشکده مهندسي برق دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي جهت تکميل کادر هيأت علمي مورد نياز خود از بين واجدين شرايط با مدرك Ph.D. در تخصص هاي پردازش سيگنالهاي بيولوژيكي و ابزار دقيق بيو مديكال و ساير زمينه هاي مرتبط جهت استخدام دعوت به همکاري مي نمايد. خواهشمند است مدارك لازم ( بيوگرافي علمي، فرمهاي استخدام ، ريز نمرات و حداقل دو توصيه نامه( خود را جهت استخدام به دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه به آدرس ذيل ارسال نما ئيد. دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دفتر نظارت و ارزيابي آدرس: تهران- ميرداماد غربي - پلاک 322 كد پستي : 1969764499 صندوق پستي: 4416/15875 تلفن: 88882991- آدرس وب سايت دفتر نظارت و ارزيابي اساتيد جهت کسب اطلاعات بيشتر با مدير گروه مهندسي پزشكي دكتر رضا جعفري به شماره تلفن 88462174 (021) داخلي 223 و يا به آدرس الكترونيكي jafari@eetd.kntu.ac.ir تماس حاصل نماييد.

اخبار روزنامه ها