دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در 17رشته عضو هيات علمي استخدام مي کند.

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   18 تیر 1387-08 July 2008بازدید 5898


به گزارش سرويس صنفيآموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه خراسان،دانشگاه آزاداسلامي واحد سبزوار به منظور تامين کادر هيات علمي خود از دارندگان مدارک دکترا،دانشجويان دکترا و کارشناسي ارشد جهت استخدام تمام وقت با اعطاي بورس تحصيلي بهدانشجويان دکترا، با تسهيلات ويژه مطابق با مقررات سازمان مرکزي دانشگاه آزاداسلامي، دعوت به همکاري مي کند. بنابراين گزارش، دانشگاه آزاد اسلامي واحدسبزوار 70 عضو هيات علمي نيرو جذب مي کند. اين رشته ها شامل علوم تربيتي (کليهگرايشها، ترجيحا برنامه ريزي درسي و تکنولوژي آموزشي) فيزيک، برق( کليه گرايشها)،علوم تغذيه، طب کار، آموزش بهداشت، پرستاري، صنايع غذايي( کليه گرايشها)، کامپيوتر( کليه گرايشها)، IT ، اقتصاد (کليه گرايش ها)، حسابداري، تربيت بدني، عمران( کليهگرايشها)، دام پزشکي( کليه گرايشها) و علوم آزمايشگاهي( كليه گرايشها) و آموزش زبانانگليسي است. حداکثر سن براي متقاضيان با مدرک دکترا 40سال مي باشد (استادان بازنشسته از اين بند مستثني هستند) و حداکثر سن برايدانشجويان بورسيه دکترا، آقايان 35 سال و خانم ها 33 سال مي باشد؛ حداکثر سنمتقاضيان فوق ليسانس 35 سال و حداقل معدل 16 است. گفتني است متقاضيان مدارک خود را به نشاني سبزوار - ميدان دکتر شريعتي- بلوار پاسداران- کدپستي 09618814711 به معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار ارسال نمايند

اخبار روزنامه ها