فرصت کار در یک شرکت پیمانکاری مهندسی فعال در صنایع نفت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   17 مهر 1387-08 October 2008بازدید 1831


یک شرکت پیمانکاری مهندسی فعال در صنایع نفت افراد زیر را به همکاری دعوت می نماید: مهندس برق: ترجیحا گرایش قدرت جهت طراحی تأسیسات الکتریکی (دفتر تهران) مهندس برق: ترجیحا آشنا به نصب تجهیزات ابزار دقیق با حداقل سه سال سابقه کار مفید (فعالیت در پروژه های جنوب) مهندس برق گرایش قدرت: با حداقل سه سال سابقه کار کارگاهی ترجیحا آشنا به سیستمهای حفاظت کاندیک (فعالیت در پروژه های جنوب) فاکس: 88715856 – 021 ایمیل: info@payeshsanat.com سه شنبه 16 مهر 1387 همشهری

اخبار روزنامه ها