استخدام کاردان کامپيوتر در دانشگاه ايلام

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   14 آبان 1387-04 November 2008بازدید 3118


استخدام کاردان کامپيوتر در دانشگاه ايلام دانشگاه ايلام در نظر دارد دو نفر کاردان کامپيوتر با شرايط ذيل جهت کار در واحدهاي مرتبط به صورت حجمي بکار گيرد. شرايط لازم: 1. مسلط به سخت افزار، نرم افزار و شبکه 2. کارت پايان خدمت ويژه برادران 3. داشتن حسن شهرت از متقاضيان تقاضا مي شود حداکثر تا دو هفته پس از درج آگهي نسبت به ارسال مدارک خود اقدام نمايند.لازم به ذکر است از واجدين شرايط مصاحبه علمي بعمل مي آيد. آدرس: ايلام- خيابان پژوهش- دانشگاه ايلام- دانشکده کشاورزي- صندوق پستي 576-69315 امور اداري دانشگاه ايلام http://www.ilam.ac.ir/news/news.asp?newsnum=62547418

اخبار روزنامه ها