موسسه تحقيقات پيشرفته فرآوري مواد معدني ايران استخدام مي‌كند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   12 دی 1387-01 January 2009بازدید 3968


موسسه تحقيقات پيشرفته فرآوري مواد معدني ايران به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود اطلاعيه استخدامي منتشر نموده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين موسسه به منظور استخدام كاركنان مورد نياز بخش كاني‌شناسي خود واقع در استان تهران، شهرستان كرج تعداد 2 نفر را از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه حضوري، گزينش و دعوت به همكاري مي‌نمايد. بر اين اساس،‌ از آقايان با مدرك تحصيلي كارشناسيارشد رشته زمين‌شناسي اقتصادي- اكتشاف معدن با حداقل 3 سال سابقه كار مرتبط دعوت به همكاري مي‌شود. حداكثر سن با احتساب سابقه كار تا تاريخ برگزاري آزمون 35 سال اعلام شده است. متقاضيان مي‌توانند براي دستري به اطلاعيه استخدامي به شماره 420 هفته‌نامه بازاركار مورخ 10/10/87 مراجعه و حداكثر تا تاريخ 20/10/87 با مراجعه به نشاني اينترنتي www.itrws.com نسبت به تكميل فرم ثبت‌نام اقدام نمايند.

اخبار روزنامه ها