استخدام رسمي و پيماني در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 دی 1387-11 January 2009بازدید 5698


سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تهران طي اطلاعيه‌اي از برگزاري آزمون و مصاحبه جهت جذب افراد موردنياز خود خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين سازمان 9 نفر از كاركنان مورد نظر خود را از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني و رسمي استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دارندگان مدرك كارداني يا كارشناسي رشته‌هاي مديريت بازرگاني، مديريت دولتي، مديريت مالي، ارتباطات علوم اجتماعي، روانشناسي، حسابداري، كارشناسي يا بالاتر آمار، آمار اقتصادي و اجتماعي، آمار كاربردي، آمار نيروي انساني، مديريت (دولتي، بازرگاني، مالي)، حسابداري، ارتباطات علوم اجتماعي (روابط عمومي)، برنامه‌ريزي رفاه اجتماعي، پژوهشگري علوم اجتماعي، تعاون و رفاه علوم اجتماعي، ارتباطات اجتماعي، فرهنگ و ارتباطات، مديريت امور فرهنگي، مديريت دولتي، كارشناسي ارشد و بالاتر علوم اقتصادي، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، اقتصاد سنجي عمومي، اقتصاد بازرگاني و كارشناسي اقتصاد نظري دعوت به همكاري مي‌شود. در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي مقطع كارشناسي 30، كارشناسي ارشد 32 و دكتري 36 سال اعلام شده است. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 422 هفته‌نامه بازاركار مورخ 21/10/87 مراجعه و حداكثر تا روز پنج‌شنبه بيست و ششم دي ماه نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=229743&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها