ديوان عدالت اداري جهت خدمت در تهران استخدام مي‌نمايد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   26 دی 1387-15 January 2009بازدید 3060


ديوان عدالت اداري براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود اقدام به برگزاري آزمون استخدامي مي‌نمايد. به گزارش خبرنگار بازاركار، 38 نفر از كاركنان مورد نياز از ميان دانش‌آموختگان دانشگاهي و از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، گزينش و به صورت پيماني جهت خدمت در تهران استخدام مي‌شوند. بر اين اساس، از دارندگان مدرك كارداني يا كارشناسي ترجيحاً در رشته‌هاي مديريت (دولتي، اقتصادي، اداري، سيستم‌ها)، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، حقوق، حقوق (بين‌الملل عمومي، خصوصي)، اقتصاد و معارف اسلامي، حسابداري، حسابداري و امور مالي، كاربرد كامپيوتر در امور مالي، ارتباطات علوم اجتماعي، برنامه‌ريزي علوم اجتماعي، تعاون و رفاه علوم اجتماعي، خدمات اجتماعي،‌تحقيق در ارتباطات اجتماعي، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، امور اداري و كارگزيني، امور اداري و پرسنلي، خدمات اداري، آيين نگارش نامه‌هاي اداري،‌امور دفتري و ماشين‌نويسي، امور دبيرخانه و بايگاني و كاربرد رايانه در امور اداري دعوت به همكاري مي‌شود. در اطلاعيه منتشره، حداكثر سن براي مقطع كارداني 32، كارشناسي 34 و كارشناسيارشد 36 سال اعلام شده است. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 423 هفته‌نامه بازاركار مورخ 24/10/87 مراجعه و حداكثر تا سي‌ام دي ماه نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=230587&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها