استخدام پيماني در سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   03 بهمن 1387-22 January 2009بازدید 2535


سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود اطلاعيه استخدامي منتشر نموده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، اين سازمان براي تامين كاركنان مورد نياز خود تعداد 51 نفر از افراد واجدشرايط را از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه، انتخاب و به صورت پيماني استخدام مي‌نمايد. بر اين اساس، از دانش‌آموختگان رشته‌هاي مترجمي خبر زبان خارجي، مترجمي (زبان و ادبيات انگليسي)، مترجمي عربي (زبان و ادبيات عرب)، علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه‌نگاري) خبرنگاري (ورزشي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، هنري و...) علوم سياسي، علوم اجتماعي (ارتباطات علوم اجتماعي، پژوهشگري علوم اجتماعي، تحقيق در ارتباطات اجتماعي)، اقتصاد (علوم اقتصادي، مديريت اقتصادي)، عكاسي خبرنگاري، زبان‌هاي خارجي، مديريت صنعتي، مهندسي صنايع، علوم كامپيوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)، مديريت بازرگاني، آمار اقتصادي و اجتماعي، مديريت اجرايي، توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي، برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اقتصادي، امور اداري و مديريت (مديريت، مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم و بهره‌وري، مديريت آموزشي)، امور مالي و حسابداري (مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي)، اقتصاد (مديريت اقتصاد، اقتصاد)، مهندسي صنايع، مديريت سيستم‌ها، برنامه‌ريزي و تحليل سيستم‌ها)، (در مقطع كارشناسي تا دكترا)، مديريت دولتي (در مقطع كارشناسيارشد يا دكترا)، حقوق (عمومي، خصوصي، حقوق) (در مقاطع كارشناسي يا كارشناسيارشد) و مهندسي برق (در مقطع كارشناسي) مي‌باشد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه كامل استخدامي به شماره 425 هفته‌نامه بازاركار مورخ 1/11/87 مراجعه و حداكثر تا نهم بهمن نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمايند. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=231757&CategoryID=28

اخبار روزنامه ها