پذيرش عضو هيأت علمي در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها«سمت»

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   30 بهمن 1387-18 February 2009بازدید 2583


پذيرش عضو هيأت علمي در سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها«سمت» سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها«سمت» عضو هيأت علمي مي پذيرد . مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني «سمت» به منظور تکميل کادر هيأت علمي خود در رشته هاي جغرافي،علوم تربيتي ، علوم اجتماعي و زمينه هاي وابسته، زبان شناسي ، حقوق ،علوم سياسي ،اقتصاد ،حسابداري ،روان شناسي ،مديريت ،زبان و ادبيات انگليسي ، مترجمي/زبان و ادبيات آلماني ، ازميان دارندگان مدرک دکترا عضو هيأت علمي مي پذيرد. علاقمندان براي کسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم ثبت نام به آدرس ذيل مراجعه نمايند.http://www.samt.ac.ir/ASP/agahimarkaz.asp

اخبار روزنامه ها