استخدام در طرح آلومينيوم هرمزگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   12 اردیبهشت 1388-02 May 2009بازدید 2990


استخدام در طرح آلومينيوم هرمزگان

طرح آلومينيوم هرمزگان با انتشار اطلاعيه‌اي از جذب تعداد 213 نفر نيروي انساني واجدشرايط جهت خدمت در منطقه ويژه خليج فارس در بندرعباس خبر داده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، كاركنان مورد نياز از ميان آقايان داوطلب و از طريق برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه حضوري، گزينش و براساس برنامه زمان‌بندي دعوت به همكاري مي‌شوند. بر اين اساس، از آقايان با مدرك ديپلم در رشته‌هاي مكانيك، اتومكانيك، برق، تجربي، ريخته‌گري، رياضي، متالوژي، فوق ديپلم متالوژي، برق، اتومكانيك، مكانيك (سيالات)، شيمي، مكانيك، كارشناسي شيمي، مكانيك، برق الكترونيك و متالوژي دعوت به همكاري مي‌شود. گفتني‌ است كليه مقاطع ديپلم از شرايط بومي بودن برخوردار مي‌باشد. داوطلبان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به شماره 441 نشريه‌ بازاركار مورخ 5/2/88 مراجعه نمايند. متقاضيان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي تا تاريخ 12/2/88 به مدت يك هفته فرصت خواهند داشت تا فرم ثبت‌نام شركت در آزمون را در سايت موسسه به نشاني www.itrws.com مطابق با فرم موجود تكميل نمايند.
اخبار روزنامه ها