استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني قم

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   09 تیر 1388-30 June 2009بازدید 2851


استخدام پيماني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني قم

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني قم جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود، تعداد 55 نفر از افراد واجدشرايط را از طريق آزمون كتبي، گزينش و مصاحبه به صورت پيماني استخدام مي‌كند. به گزارش خبرنگار بازاركار، بهياري (ديپلم)، مدارك پزشكي (فوق‌ديپلم)، تغذيه، پرستاري،‌ مامايي، بهداشت محيط، حسابداري، مديريت، داروسازي و... از جمله رشته‌هاي مورد نياز اين دانشگاه جهت استخدام است. براساس اين گزارش، متقاضيان واجدشرايط حداكثر تا تاريخ 10 تير ماه جهت ثبت‌نام و ارسال مدارك مورد نياز فرصت دارند. لامز به ذكر است، متن كامل آگهي استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني قم در صفحه 11 شماره 455 بازاركار درج شده است. http://www.bazarekar.ir/frmArticle_fa-IR.aspx?ID=244537&CategoryID=28
اخبار روزنامه ها