رئيس‌سازمان‌ دامپزشکي از استخدام‌ دامپزشکان خبر داد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   07 مهر 1388-29 September 2009بازدید 4348


رئيس‌سازمان‌ دامپزشکي از استخدام‌ دامپزشکان خبر داد

رئيس سازمان دامپزشکي از صدور حدود 200 مجوز جديد استخدام در رده هاي مختلف دامپزشکي خبر داد. به گزارش کارمند نيوز، دکتر مجتبي نوروزي در آستانه روز ملي دامپزشکي در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: مجوز استخدام دامپزشکان از معاونت توسعه و مديريت منابع رياست جمهوري اخذ شده است که افراد جديد الاستخدام در مراکز تشخيصي،"آزمايشگاهي" و تخصصي دامپزشکي مشغول به فعاليت خواهند شد. وي افزود: سهميه استخدام در همه استان هاي کشور بر اساس نياز استان تقسيم بندي شده است و حد اکثر تا پايان سال افراد جديد مشغول به کار خواهند شد. نوروزي گفت: تا يک ماه ديگر شرايط و ضوابط ثبت نام از طريق روزنامه هاي کثير الانتشار به اطلاع مي رسد. وي درباره قانون نظارت بر صيد و ذبح شرعي گفت: اين قانون را نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب کرده اند و هم اکنون در مرحله تدوين آئين نامه هاي اجرايي آن هستيم. نوروزي گفت: يکي از آئين نامه هاي اجرايي قانون نظارت بر صيد و ذبح شرعي آماده شده است که در صورت تصويب هيئت دولت اجرايي مي شود. وي افزود: بر اساس اين قانون همه کشتارگاه ها موظف به استخدام ناظران دامپزشکي هستند که اين ناظران به عنوان ضابطان قوه قضائيه عمل مي کنند. رئيس سازمان دامپزشکي گفت: ورود به بازار تجاري کد حلال از ديگر فوايد اين طرح است که در زمينه صدور محصولات و مواد غذايي حلال قوانين و ضوابطي تدوين مي شود.
اخبار روزنامه ها