فرزندان شاهد براي استخدام در بخش خصوصي به بنياد شهيد تهران مراجعه کنند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   16 دی 1388-06 January 2010بازدید 4317


فرزندان شاهد براي استخدام در بخش خصوصي به بنياد شهيد تهران مراجعه کنند

رييس اداره اشتغال سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ گفت: فرزندان شاهد تهران که فاقد مدرک دانشگاهي هستند مي توانند براي استفاده از طرح استخدام در بخش خصوصي به مناطق بنياد شهيد تهران بزرگ مراجعه کنند. " مرتضي شاه عليزاده" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: افرادي که تا کنون از هيچ فرصت شغلي استفاده نکرده و در حال حاضر شامل اموري نظير شاغل به تحصيل ،کار، بازنشسته و حالت اشتغال نيستند، مشمول اين طرح هستند. وي ، اشتغال زايي براي افراد فوق را در قالب طرح وام براي استخدام معرفي کرد و افزود: هدف از اين طرح ، تامين اشتغال در بخش خصوصي براي فرزندان شاهدي است که امکان استخدام در بخش دولتي را ندارند. عليزاده در باره نحوه استخدام اين افراد و شرايط آن گغت: کارفرمايان فعال در بخش خصوصي که در تهران بزرگ فعاليت مي کنند در صورت تاييد از بنياد شهيد تهران مي توانند با اشتغال زايي براي فرزندان شاهد از وام بانکي 100 ميليون ريالي از محل وجوه بانک توسعه تعاون بهره مند شوند. رييس اداره اشتغال بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ با اشاره به اينکه اين طرح در قالب "وام براي استخدام" در بنياد شهيد اجرا مي شود، تصريح کرد: به منظور جلب مشارکت بخش خصوصي در تامين اشتغال براي فرزندان شاهد ،کارفرمايان مي توانند با بکارگيري اين افرادي که فاقد مدرک دانشگاهي هستند و امکان استخدام آن ها در بخش دولتي وجود ندارد از امکانات اشتغال زايي بهره مند شوند. وي ادامه داد: کارفرمايان فعال در شرکت ها، کارخانجات و يا موسسات متعلق به کارآفرينان شاهد و ايثارگر و شرکت هاي تعاوني ايثارگري متعلق به جامعه هدف براي استفاده از اين وام در اولويت هستند. عليزاده تصريح کرد:هر کارفرما مي تواند حداکثر پنج نفر از افراد واجد شرايط فوق را با هماهنگي اين سازمان بعد از طي مراحل قانوني جذب کند. رييس اداره اشتغال بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ يادآور شد: کارفرمايان بايد نسبت به بکارگيري هر کارگر به مدت پنج سال و انجام بيمه سهم کارفرما براي فرد تحت پوشش متعهد شده و اقدام کنند.
اخبار روزنامه ها