سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد :اسامي افراد واجد شرايط شركت درآزمون استخدامي

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   14 فروردین 1389-03 April 2010بازدید 5376


سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد : اسامي افراد واجد شرايط شركت درآزمون استخدامي اسامي افراد واجد شرايط شركت درآزمون استخدامي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شد. به گزارش خبرنگاربازاركاراسامي فوق درسايت سازمان اعلام شده است . همچنين اسامي افرادي كه واجد شرايط شركت دراين آزمون نيستند دراين سايت اعلام گرديده است . سازمان فوق شماره تلفن 44009178 را براي پاسخگويي به پرسش هايي كه درمورد اعلام اسامي وجود دارد اعلام نموده است سایت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سایت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

اخبار روزنامه ها