آگهی استخدام دانشمند هسته ای

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 3562


آگهی استخدام دانشمند هسته ای

رسانه‌هاي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس آگهي جذب و استخدام دانشمندان هسته‌يي براي کشورهاي عربستان سعودي، امارات و کويت را منتشر کرده‌اند به گزارش ايسنا در امارات، مطبوعات و پايگاه‌هاي اينترنتي کشورهاي عربي حوزه خليج فارس در دو ماه اخير اقدام به انتشار آگهي جذب و استخدام دانشمندان هسته‌يي مي‌کنند. بر اساس اين آگهي‌هاي منتشر شده افرادي که داراي فوق ليسنانس و دکتراي هسته‌يي و داراي 10 سابقه هستند مي‌توانند براي استخدام مدارک خود را به دبيرخانه شوراي همکاري كشورهاي حوزه خليج فارس ارسال کنند. در اين آگهي‌ها نيز ذکر شده استخدام اين دانشمندان به منظور پيشبرد راکتورها هسته‌يي و برنامه‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي کشورهاي حوزه خليح فارس و همکاري با آژانس انرژي اتمي است.

آگهی استخدام دانشمند هسته ای
اخبار روزنامه ها