آگهی استخدام شرکت پلیمر آریاساسول- اولویت با بومیان استان بوشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام همه مقاطعارسال شده در   02 مهر 1389-24 September 2010بازدید 10336


آگهی استخدام شرکت پلیمر آریاساسول- اولویت با بومیان استان بوشهر

شرکت پلیمر آریاساسول یکی از بزرگترین شرکت های پتروشیمی با سرمایه گذاری مشترک ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ساسول آفریقای جنوبی می باشد. این شرکت به منظور تکمیل چارت سازمانی مستقر در عسلویه در تخصص های زیر از بین افراغد واجد شرایط نیروی انسانی مورد نیاز خود را به صورت قرارداد مستقیم تامین نماید. ۱- کارمند ارشد خرید خارجی ۲- کارمند خرید خارجی ۳- کارمند خرید داخلی… متقاضیان واجد شرایط جهت تکمیل و ارسال رزومه های کاری خود به زبان انگلیسی تا تاریخ ۸۹/۷/۷ به آدرس اینترنتی WWW.aryasasol.com مراجعه نمایند. توجه: بومیان استان بوشهر در اولویت می باشند. منبع: جابیران
اخبار روزنامه ها