استخدام بانک دی دیماه سال 90

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   21 دی 1390-11 January 2012بازدید 28619
استخدام بانک دی دیماه سال 90 
بانک دی به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز ستاد خود، با شرايط زير دعوت به همکاری می نمايد.
بديهی است شروع همکاری منوط به طی شدن مراحل استخدامی بانک ، انجام مصاحبه تخصصی، اخذ گواهی سلامت از مراجع پزشكی بانک که به تدريج ، به اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسيد.

كارشناس ريسك
(ستاد بانك)
مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد
دارا بودن حداکثر 30 سال سن (متولدين 1/10/1360 به بعد)
دارا بودن حداقل معدل 15
رشته هاي مورد نياز: مديريت مالي ،حسابداري و اقتصاد نظري
بومي بودن در شهر تهران
آشنايي با علوم بانكي ،بازار پول و سرمايه ،مقررات بورس ومقررات ارزي
حداقل يكسال تجربه مفيد در حوزه بانكداري
تسلط بر مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر
داشتن سلامت جسم و روان به تاييدمراجع پزشكي بانك

مدارک مورد نياز براي ارائه در روز مصاحبه
 •  اصل گواهينامه پايان دوره کارشناسي ارشد با معدل ذکر شده
 •  اصل کارت ملي و شناسنامه
 •  اصل کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت عمومي براي آقايان
 • رزومه کوتاه از سوابق کاري مرتبط
 • مدارک مرتبط با گذراندن دوره هاي رسمي مهارت هاي هفت گانه کامپيوترمعاون رفع مغايرت و پرداخت الكترونيكي و کارشناس ارشد مالي(ستاد بانك)
مدرک تحصيلي:  كارشناس ياکارشناسي ارشد
دارا بودن حداکثر 55 سال سن
رشته هاي مورد نياز: مديريت بازرگاني ،حسابداري و مديريت مالي
بومي بودن در شهر تهران
داراي سابقه مرتبط و با شغل مورد تقاضا
آشنايي با نرم افزارهاي بانكي
تسلط بر مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر
داشتن سلامت جسم و روان به تاييدمراجع پزشكي بانك

مدارک مورد نياز براي ارائه در روز مصاحبه
 •  اصل گواهينامه پايان دوره كارشناسي ياکارشناسي ارشد با معدل ذکر شده
 •  اصل کارت ملي و شناسنامه
 •  اصل کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت عمومي براي آقايان
 •  رزومه کوتاه از سوابق کاري مرتبط
 •  مدارک مرتبط با گذراندن دوره هاي رسمي مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر

معاون حسابداري ارزي(ستاد بانك)
مدرک تحصيلي:   كار شناسي يا کارشناسي ارشد
دارا بودن حداکثر55 سال سن
رشته هاي مورد نياز: مديريت بازرگاني ،حسابداري و مديريت مالي
بومي بودن در شهر تهران
داراي سابقه مرتبط و با شغل مورد تقاضا
آشنايي با بانكداري بين الملل
تسلط بر مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر
داشتن سلامت جسم و روان به تاييدمراجع پزشكي بانك

مدارک مورد نياز براي ارائه در روز مصاحبه
 • اصل گواهينامه پايان دوره کارشناسي ارشد با معدل ذکر شده
 • اصل کارت ملي و شناسنامه
 • اصل کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت عمومي براي آقايان
 • رزومه کوتاه از سوابق کاري مرتبط
 • مدارک مرتبط با گذراندن دوره هاي رسمي مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر
استخدام بانک دی دیماه سال 90استخدام بانک دی
اخبار روزنامه ها