استخدام کارمند در بانک صنعت و معدن

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   18 اسفند 1390-08 March 2012بازدید 39052استخدام کارمند در بانک صنعت و معدن

بانک صنعت و معدن به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز خود از محل سهميه استخدامی شماره 12340/90/200 مورخ 26/5/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور تعداد محدودی از داوطلبان واجد شرايط ذيل را پس از كسب موفقيت در مراحل آزمون كتبی و رتبه‌بندی علمی، مصاحبه تخصصی و گزينش استخدام می نمايد.

استخدام کارمند بانک صنعت و معدن استخدام بانک استخدام نیروی انسانی
اخبار روزنامه ها