استخدام متصدی امور بانکی و ریاست بانک در موسسه مالی و اعتباری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   23 آذر 1391-13 December 2012بازدید 14974

استخدام متصدی امور بانکی و ریاست بانک در موسسه مالی و اعتباری

یادآوری:
۱- ارسال مدارك فقط از طریق آدرس ایمیل و صندوق پستی اعلام شده موسسه امكان پذیر میباشد.
2- متقاضیان ، معدل رشته تحصیلی را با دقت و با صدم نمره اخذ شده ، طبق گواهینامه دریافتی از دانشگاه ثبت نمایند
3 - انجام مصاحبه با متقاضیان هیچ گونه تعهد استخدامی برای موسسه ایجاد نخواهد كرد.
4 - زمان مصاحبه بر اساس اولویت های مورد نیاز از طریق تلفن به اطلاع متقاضیان خواهد رسید ، نكته قابل ذكر اینكه متقاضیان فقط و صرفاً شماره تلفن همراه خودشان را ثبت نمایند.

* توجه : ضرورتی به پیگیری حضوری و تلفنی نمیباشد، كافی است شماره پرونده الكترونیكی را نزد خود نگهداری نمایید
5- چنانچه موسسه در هر یك از مراحل استخدام متوجه عدم صحت اطلاعات ثبت شده توسط داوطلب یا عدم تطبیق هریك از شرایط اعلامی خود با موارد مندرج در سایت گردد، ادامه فرآیند استخدامی میسر نبوده و موضوع همكاری كان لم یكن تلقی می گردد. بعلاوه اینكه موضوع از طریق مراجع قضایی نیز تحت پیگرد قرار می گیرد
6- موسسه در قبول یا رد درخواست متقاضی مختار است.


متصدی امور بانكی
حداقل معدل 14
بومی و ساكن شهر محل تقاضا
سلامت كامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشكان معتمد موسسه
عدم سوء پیشینه كیفری
دارا بودن كارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
دارا بودن گواهینامه پایان دوره مهارت های هفت گانه (ICDL)
برخورداری از روابط عمومی قوی و آراستگی ظاهر
حداقل سن 20 و حداكثر سن 30 سال
كاردانی و یا كارشناسی بانكداری، حسابداری، علوم اقتصادی، مدیریت بازرگانی ، امور مالی ، امور بانكی،

رئیس شعبه
شرایط : بومی و تاریخ بازنشستگی حداكثر پس از 01/01/1387
حداكثر سن 55 سال
حداقل مدرك تحصیلی دیپلم
آشنا به كاربری رایانه و خدمات نوین بانكداری
دارای روابط عمومی مناسب و روحیه مشتری مداری
حسن شهرت در طول دوران خدمت و عدم سوء پیشینه كیفری
برخورداری از سلامت كامل جسم و روان به تشخیص پزشك معتمد موسسه
حداقل مدرك تحصیلی دیپلم (بازنشستگان سیستم بانكی )

متقاضان محترم می توانند رزومه كاری و تحصیلی خود را به آدرس ایمیل job_fr95@yahoo.comو یا صندوق پستی 118- 14655 ارسال نمایند .

پایان مهلت اعتبار آگهی 22 دی 91استخدام متصدی امور بانکی رئیس بانک موسسه مالی و اعتباری
اخبار روزنامه ها