استخدام درمانگاه بانک ملی ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام بانکارسال شده در   10 تیر 1392-01 July 2013بازدید 11246
استخدام درمانگاه بانک ملی ایران
درمانگاه بانک ملی ایران در تهران در رشته های ذکر شده استخدام می‌کند.

درمانگاه بانک ملی ایران در تهران در رشته دندانپزشک استخدام می‌کند.
متقاضیان می‌توانند تا تاریخ 10 تیر 92 با شماره‌های 66438661 تماس بگیرند.
استخدام بانک ملی استخدام در بانک ملی استخدام در درمانگاه بانک ملی استخدامی های بانک استخدام در درمانگاه بانک
اخبار روزنامه ها